معاوضه مرغ عشق باعروس هلندی

نیم ساعت پیش
چت
معاوضه مرغ عشق باعروس هلندی|پرنده|گرگان|دیوار

عروس هلندی

نیم ساعت پیش
چت
عروس هلندی|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر

نیم ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|گرگان|دیوار

فروش ی جفت پلاکی

۱ ساعت پیش
چت
 فروش ی جفت پلاکی|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر مگس مسافتی

۱ ساعت پیش
چت
کبوتر مگس مسافتی|پرنده|گرگان|دیوار

سهره قناری بخوان

۱ ساعت پیش
چت
سهره قناری بخوان|پرنده|گرگان|دیوار

طوطی سبز ملنگو ۷ماهه جوانه معاوضه با جوجه عروس

۱ ساعت پیش
چت
طوطی سبز ملنگو ۷ماهه جوانه معاوضه با جوجه عروس|پرنده|گرگان|دیوار

سه جفت مرغ عشق باجوجه

۱ ساعت پیش
چت
سه جفت مرغ عشق باجوجه|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ عشق دم تخم با لوازم

۱ ساعت پیش
چت
مرغ عشق دم تخم با لوازم|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر نر نوک‌قنار.کاکلی چشم‌سفید

۲ ساعت پیش
چت
کبوتر نر نوک‌قنار.کاکلی چشم‌سفید|پرنده|گرگان|دیوار

فروش یک جفت مرغ عشق مولد کار داده روی تخم

۲ ساعت پیش
چت
فروش یک جفت مرغ عشق مولد کار داده روی تخم|پرنده|گرگان|دیوار

عروس هلندی دست آموز نر و ماده

۳ ساعت پیش
چت
عروس هلندی دست آموز نر و ماده|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر نر جوان (کله دم کاکلی)

۳ ساعت پیش
کبوتر نر جوان (کله دم کاکلی)|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ‌عشق‌وقفس‌بزرگ‌دو‌طبقه‌

۳ ساعت پیش
چت
مرغ‌عشق‌وقفس‌بزرگ‌دو‌طبقه‌|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ عشق باجوجه

۴ ساعت پیش
چت
مرغ عشق باجوجه|پرنده|گرگان|دیوار

یک جفت مرغ عشقASروی سه تا تخم

۴ ساعت پیش
چت
یک جفت مرغ عشقASروی سه تا تخم|پرنده|گرگان|دیوار

قناری جفت

۵ ساعت پیش
قناری جفت|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ عشق اسپانگل

۵ ساعت پیش
مرغ عشق اسپانگل  |پرنده|گرگان|دیوار

جفت عروس هلندی مولد

۵ ساعت پیش
چت
جفت عروس هلندی مولد|پرنده|گرگان|دیوار

پرنده

۵ ساعت پیش
چت
پرنده|پرنده|گرگان|دیوار

سهره قناری

۵ ساعت پیش
چت
سهره قناری|پرنده|گرگان|دیوار

جوجه عروس هلندی وایت فیس

۵ ساعت پیش
چت
جوجه عروس هلندی وایت فیس|پرنده|گرگان|دیوار

ملنگوهای نر جوون

۶ ساعت پیش
ملنگوهای نر جوون|پرنده|گرگان|دیوار

۱۸ عدد کبوتر اهوازی

۶ ساعت پیش
چت
۱۸ عدد کبوتر اهوازی|پرنده|گرگان|دیوار