یک جفت عروس هلندی

۸ ساعت پیش
چت
یک جفت عروس هلندی|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ عشق

۸ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|گرگان|دیوار

کفتر سرخ

۹ ساعت پیش
چت
کفتر سرخ|پرنده|گرگان|دیوار

عروس هلندی مولد

۹ ساعت پیش
عروس هلندی مولد|پرنده|گرگان|دیوار

قناری جفت مولد

۹ ساعت پیش
چت
قناری جفت مولد|پرنده|گرگان|دیوار

ملنگو ماده

۹ ساعت پیش
چت
ملنگو ماده|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر سرخ

۹ ساعت پیش
چت

قرقاول

۹ ساعت پیش
چت
قرقاول|پرنده|گرگان|دیوار

کبوترفروشی

۱۰ ساعت پیش
چت
کبوترفروشی|پرنده|گرگان|دیوار

عروس هلندى

۱۰ ساعت پیش
عروس هلندى|پرنده|گرگان|دیوار

یک جفت مرغ عشق به همراه جوجه

۱۰ ساعت پیش
چت
یک جفت مرغ عشق به همراه جوجه|پرنده|گرگان|دیوار

یک عددکبوتر نوک ریز قنار

۱۰ ساعت پیش
چت
یک عددکبوتر نوک ریز قنار|پرنده|گرگان|دیوار

قناری رسمی نروماده

۱۰ ساعت پیش
قناری رسمی نروماده|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر نوک قنار

۱۱ ساعت پیش
چت
کبوتر نوک قنار|پرنده|گرگان|دیوار

قناری اوپال شلاقی

۱۱ ساعت پیش
چت
قناری اوپال شلاقی|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ عشق اسپانگل جفت وتک

۱۱ ساعت پیش
چت
مرغ عشق اسپانگل جفت وتک|پرنده|گرگان|دیوار

جفت عراقی

۱۱ ساعت پیش
چت
جفت عراقی|پرنده|گرگان|دیوار

قناری نر شلاقی

۱۱ ساعت پیش
چت
قناری نر شلاقی|پرنده|گرگان|دیوار

مرغ عشق و فنچ نرگسی

۱۱ ساعت پیش
چت
مرغ عشق و فنچ نرگسی|پرنده|گرگان|دیوار

معاوضه با عروس هلندی

۱۲ ساعت پیش
چت
معاوضه با عروس هلندی|پرنده|گرگان|دیوار

کبوتر تک پر

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر تک پر|پرنده|گرگان|دیوار

خریدار مرغ عشق

۱۲ ساعت پیش
چت

ساده سرخ خال سیاه دار

۱۲ ساعت پیش
چت
ساده سرخ خال سیاه دار|پرنده|گرگان|دیوار

تخم بلدرچین

۱۲ ساعت پیش
چت
تخم بلدرچین|پرنده|گرگان|دیوار