حیوانات-مزرعه

فروش جوجه اردک خارجی

دقایقی پیش
چت
فروش جوجه اردک خارجی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گاو ابستن

یک ربع پیش
چت
گاو ابستن|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

مرغ وخروس لاری

یک ربع پیش
چت
مرغ وخروس لاری|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

اردک اسرائیلی

یک ربع پیش
اردک اسرائیلی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

۱۳نفرشترنرسرحال

یک ربع پیش
چت
۱۳نفرشترنرسرحال|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش بوقلمون برنزه

نیم ساعت پیش
چت
فروش بوقلمون برنزه|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس و مرغ لاری

نیم ساعت پیش
چت
خروس و مرغ لاری|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

3 عدد بره،دوعدد نر،یکی ماده.بشرط سلامت

نیم ساعت پیش
چت
3 عدد بره،دوعدد نر،یکی ماده.بشرط سلامت|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش پنج عدد بوقلمون محلی واکسن خورده

۱ ساعت پیش
چت
فروش پنج عدد بوقلمون محلی واکسن خورده|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوساله نر

۱ ساعت پیش
چت
گوساله نر|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گاو پرواری

۱ ساعت پیش
چت

هفت عدد مرغ تخم‌گذار محلی اصل و دو عدد خروس

۱ ساعت پیش
چت

فروش گوساله هلشتاین

۱ ساعت پیش
چت
فروش گوساله هلشتاین|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش جوجه مرغ گلپایگانی

۲ ساعت پیش
فروش جوجه مرغ گلپایگانی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند بره نر و بره ماده

۲ ساعت پیش
چت
گوسفند بره نر و بره ماده|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

خروس مرندی آق قلا

۳ ساعت پیش
چت
خروس مرندی آق قلا|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

اردک اسرائیلی ومعمولی

۵ ساعت پیش
چت
اردک اسرائیلی ومعمولی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

لاری فروشی

۵ ساعت پیش
چت
لاری فروشی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

نربز پاکستانی اصل...

۶ ساعت پیش
چت
نربز پاکستانی اصل...|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

تعدادی مرغ لاری ومحلی اصیل

۷ ساعت پیش
تعدادی مرغ لاری ومحلی اصیل|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه قرقاول و شاخدار

۸ ساعت پیش
چت
جوجه قرقاول و شاخدار|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

فروش بوقلمون نر

۸ ساعت پیش
چت
فروش بوقلمون نر|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

جوجه پلند ، برهما ، جاپنیز

۱۰ ساعت پیش
چت
جوجه پلند ، برهما ، جاپنیز|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار

گوسفند داشتی

۱۰ ساعت پیش
چت
گوسفند داشتی|حیوانات مزرعه|گرگان|دیوار