مرغ و خروس

دقایقی پیش
چت

پوست بز

دقایقی پیش
چت

بوقلمون برنزانگلیسی واقعی۲۵روزه

دقایقی پیش
چت
بوقلمون برنزانگلیسی واقعی۲۵روزه|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

میش همراه با بره ملایر

نیم ساعت پیش
چت
میش همراه با بره ملایر|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

جوجه نژاد پولند

نیم ساعت پیش
چت
جوجه نژاد پولند|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

جوجه بوقلمون برنز آمریکایی

۱ ساعت پیش
جوجه بوقلمون برنز آمریکایی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

فروش گوساله نوبر

۱ ساعت پیش
چت
فروش گوساله نوبر|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

خر ماده چاق وچله بسیار قوی

۱ ساعت پیش
چت
خر ماده چاق وچله بسیار قوی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

قوچ شال

۲ ساعت پیش
چت
قوچ شال|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

میش شال.وتوقلیافشار وشال

۲ ساعت پیش
چت
میش شال.وتوقلیافشار وشال|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

گوسفندمیش تاحالانزایده

۲ ساعت پیش
گوسفندمیش تاحالانزایده|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

قوچ اصل شال

۲ ساعت پیش
چت
قوچ اصل شال|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

مرغ لاری افغان دونگ بالا

۳ ساعت پیش
چت
مرغ لاری افغان دونگ بالا|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

تخم مرغ لاری نطفه دار

۳ ساعت پیش
تخم مرغ لاری نطفه دار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

فروش چند راس میش

۳ ساعت پیش
چت

جوجه لاری

۴ ساعت پیش
چت
جوجه لاری|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

جوجه یکماهه رسمی اصل

۴ ساعت پیش
چت
جوجه یکماهه رسمی اصل|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

جوجه لاری سه ماهه

۴ ساعت پیش
چت
جوجه لاری  سه ماهه|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

بوقلمون نر..

۴ ساعت پیش
چت
بوقلمون نر..|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

لاری های اصیل و نژاد دار

۵ ساعت پیش
چت
لاری های اصیل و نژاد دار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

بره ماده

۶ ساعت پیش
چت

بلدرچین

۸ ساعت پیش
چت
بلدرچین|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

بزوبزقاله ومش وبر ماده

۱۰ ساعت پیش
چت
بزوبزقاله ومش وبر ماده|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

مرغ تخم گذار نژاد گلپایگان

۱۰ ساعت پیش
چت