۵عدد میش آبستن فروشی

۱۳ ساعت پیش
چت
۵عدد میش آبستن فروشی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

مرغ لهستانی کاکلی ونژاد دار

۱۳ ساعت پیش
چت
مرغ لهستانی کاکلی ونژاد دار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

خروس لاری

۱۴ ساعت پیش
چت
خروس لاری|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

گاو وگوساله

۱۴ ساعت پیش
چت
گاو وگوساله|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

دو عدد ٱوردک تخم گذار

۱۴ ساعت پیش
دو عدد ٱوردک تخم گذار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

قوچ قزل افشار اصل

۱۶ ساعت پیش
چت
قوچ قزل افشار اصل|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

جوجه لاری قلم سبزنژاددار

۱۶ ساعت پیش
چت
جوجه لاری قلم سبزنژاددار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

لهستانی

۱۶ ساعت پیش
لهستانی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

مرغ لهستانی

۱۶ ساعت پیش
مرغ لهستانی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

۱۰عدد خروس مرندی

۱۸ ساعت پیش
چت
۱۰عدد خروس مرندی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

تخم مرغ واردک نطفه داد

۱۸ ساعت پیش
چت
تخم مرغ واردک نطفه داد|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

گوساله نر هلشتاین اصیل 110و120و130کیلو

۱۸ ساعت پیش
چت
گوساله نر هلشتاین اصیل 110و120و130کیلو|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

قوچ افشار

۱۹ ساعت پیش
چت
قوچ افشار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

بز با دوقلو هاش 3 میلیون فامنین

۱۹ ساعت پیش
چت
بز با دوقلو هاش 3 میلیون فامنین|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

25 راس میش ماده فامنین

۱۹ ساعت پیش
چت
25 راس میش ماده فامنین|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

مرغ و خروس

۲۰ ساعت پیش
چت

یک عدد آلاق بسیار جوان

۲۰ ساعت پیش
چت
یک عدد آلاق بسیار جوان|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

فروش گوساله نر سیمینتال

۲۰ ساعت پیش
چت
فروش گوساله نر سیمینتال|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

قوچ افشاری

۲۰ ساعت پیش
چت
قوچ افشاری|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

فروش۶۰۰قطعه جوجه بوقلمون۱۲روزه آمریکا انگلیس

۲۰ ساعت پیش
چت
فروش۶۰۰قطعه جوجه بوقلمون۱۲روزه آمریکا انگلیس|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

بره پاییزه نر 6 عدد جفتی موقعیت توسرکان

۲۱ ساعت پیش
چت
بره پاییزه نر 6 عدد جفتی  موقعیت توسرکان|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

اردک اسراییلی

۲۱ ساعت پیش
چت
اردک اسراییلی|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

فروش میش ابس و بره دار

۲۲ ساعت پیش
چت
فروش میش ابس و بره دار|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار

هفت تامرغ ویک خـروس محلـی جوان

۲۲ ساعت پیش
چت
هفت تامرغ ویک خـروس محلـی جوان|حیوانات مزرعه|همدان|دیوار