پشتی

۱۵ ساعت پیش
چت

تابلو فرش

۱۵ ساعت پیش
چت
تابلو فرش|فرش و گلیم|همدان|دیوار

یک جفت پُشتی

۱۵ ساعت پیش
چت
یک جفت پُشتی|فرش و گلیم|همدان|دیوار

پشتی دست بافت

۱۶ ساعت پیش
چت
پشتی دست بافت|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش ماشینی

۱۶ ساعت پیش
چت
فرش ماشینی|فرش و گلیم|همدان|دیوار

یک جفت فرش فانتزی ۶متری

۱۶ ساعت پیش
چت
یک جفت فرش فانتزی ۶متری|فرش و گلیم|همدان|دیوار

تابلوفرش دستبافت ابریشم وکرک گل وگلدان مجلسی

۱۶ ساعت پیش
چت
تابلوفرش دستبافت ابریشم وکرک گل وگلدان مجلسی|فرش و گلیم|همدان|دیوار

تابلو فرش گل

۱۷ ساعت پیش
چت
تابلو فرش گل|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش دست بافت

۱۷ ساعت پیش
چت
فرش دست بافت|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش

۱۷ ساعت پیش
چت
فرش  |فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش ۱۲ متری افشار ۷۰۰شانه

۱۷ ساعت پیش
فرش ۱۲ متری افشار ۷۰۰شانه|فرش و گلیم|همدان|دیوار

موکت

۱۷ ساعت پیش
موکت|فرش و گلیم|همدان|دیوار

وسایل قالی بافی

۱۸ ساعت پیش
چت
وسایل قالی بافی|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش ماشینی کاشان

۱۸ ساعت پیش
چت
فرش ماشینی کاشان |فرش و گلیم|همدان|دیوار

دوتخته فرش ۹ متری

۱۸ ساعت پیش
چت
دوتخته فرش ۹ متری|فرش و گلیم|همدان|دیوار

روفرشی شیکو نونو

۱۹ ساعت پیش
روفرشی شیکو نونو|فرش و گلیم|همدان|دیوار

دار تابلوفرش 130×160

۱۹ ساعت پیش
چت
دار تابلوفرش 130×160|فرش و گلیم|همدان|دیوار

یک جفت فرش سالم

۱۹ ساعت پیش
چت
یک جفت فرش سالم|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش دستبافت سنقر

۲۰ ساعت پیش
چت
فرش دستبافت سنقر|فرش و گلیم|همدان|دیوار

طرح خشتی ۱۲۰۰شانه

۲۰ ساعت پیش
چت
طرح خشتی ۱۲۰۰شانه|فرش و گلیم|همدان|دیوار

۴ عدد فرش ۶متری درحد ۲۵۰۰۰۰۰

۲۰ ساعت پیش
چت
۴ عدد فرش ۶متری درحد ۲۵۰۰۰۰۰|فرش و گلیم|همدان|دیوار

یک تخته فرش ۱۲متری تمییز

۲۱ ساعت پیش
چت
یک تخته فرش ۱۲متری تمییز|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش کبودرآهنگ

۲۱ ساعت پیش
چت
فرش کبودرآهنگ|فرش و گلیم|همدان|دیوار

فرش 12 متری

۲۱ ساعت پیش
چت
فرش 12 متری|فرش و گلیم|همدان|دیوار