هشت عدد کفتر سالم

۸ ساعت پیش
چت
هشت عدد کفتر سالم|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر

۹ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|همدان|دیوار

دوکت پلاکی

۹ ساعت پیش
چت
دوکت پلاکی|پرنده|همدان|دیوار

عروس هلندی

۹ ساعت پیش
چت
عروس هلندی|پرنده|همدان|دیوار

عروس زیباو چشمگیر

۹ ساعت پیش
چت
عروس زیباو چشمگیر|پرنده|همدان|دیوار

قناری ماده پرتغالی

۹ ساعت پیش
چت
قناری ماده پرتغالی|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر گرفتنی

۹ ساعت پیش
چت
کبوتر گرفتنی|پرنده|همدان|دیوار

جوجه قفس زیر دهن

۹ ساعت پیش
چت
جوجه قفس زیر دهن|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر زرد

۹ ساعت پیش
چت
کبوتر زرد|پرنده|همدان|دیوار

یه ماده کوهی بسیار زیبا.

۹ ساعت پیش
چت
یه ماده کوهی بسیار زیبا.|پرنده|همدان|دیوار

گوره ماده

۹ ساعت پیش
چت
گوره ماده|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر زینتی

۹ ساعت پیش
کبوتر زینتی|پرنده|همدان|دیوار

دوکت پلاکی ۸۰

۹ ساعت پیش
چت
دوکت پلاکی ۸۰|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر

۹ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|همدان|دیوار

قناری

۹ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر

۹ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|همدان|دیوار

کبوتر ماده

۱۰ ساعت پیش
چت
کبوتر ماده|پرنده|همدان|دیوار

بلبل خال حلب

۱۰ ساعت پیش
بلبل خال حلب|پرنده|همدان|دیوار

سهره (بلبل)نر و ماده قفسی معاوضه هم میشود

۱۰ ساعت پیش
چت
سهره (بلبل)نر و ماده قفسی معاوضه هم میشود|پرنده|همدان|دیوار

قناری نر سه چهارم

۱۰ ساعت پیش
چت
قناری نر سه چهارم|پرنده|همدان|دیوار

فروش فنچ

۱۰ ساعت پیش
چت

قناری رسمی بلند.عالی

۱۱ ساعت پیش
چت
قناری رسمی بلند.عالی|پرنده|همدان|دیوار

سهره تازه گیر ملایر

۱۱ ساعت پیش
چت
سهره تازه گیر ملایر|پرنده|همدان|دیوار

یک جفت فنچ سرحال

۱۱ ساعت پیش
چت
یک جفت فنچ سرحال|پرنده|همدان|دیوار