کبوتر کله ای عالی پرشی به شرط

دقایقی پیش
کبوتر کله ای عالی پرشی به شرط|پرنده|اصفهان_سه راه سیمین|دیوار

کفتر یا کبوتر پرستویی یا راهبه یا نقابی

دقایقی پیش
چت
کفتر یا کبوتر پرستویی یا راهبه یا نقابی|پرنده|اصفهان_بزرگمهر|دیوار

کفتر یا کبوتر کاشونی

دقایقی پیش
چت
کفتر یا کبوتر کاشونی|پرنده|اصفهان_بزرگمهر|دیوار

کفتر یا کبوتر جکسون

دقایقی پیش
چت
کفتر یا کبوتر جکسون|پرنده|اصفهان_بزرگمهر|دیوار

برزیلی مولد رنگ خاص

دقایقی پیش
چت
برزیلی مولد رنگ خاص|پرنده|اصفهان_ملک شهر|دیوار

دمگیر ماده گلین دمپاک

دقایقی پیش
چت
دمگیر ماده گلین دمپاک|پرنده|اصفهان_آتشگاه|دیوار

خریدار بلبل خرما سالم

دقایقی پیش
چت

بدرنگ ذاتدار سو قدیم

دقایقی پیش
چت
بدرنگ ذاتدار سو قدیم|پرنده|اصفهان_مبارکه|دیوار

جفت کوتوله زرد صورت هلویی رو جوجه فروشی

دقایقی پیش
جفت کوتوله زرد صورت هلویی رو جوجه فروشی|پرنده|اصفهان_خمینی شهر|دیوار

فروش جفت جوجه سیاه نژاد بحری

دقایقی پیش
چت
فروش جفت جوجه سیاه نژاد بحری|پرنده|اصفهان_شهرضا|دیوار

جفت برزیلی رنگ خاص

دقایقی پیش
چت

فروش دوازده عدد قنارى

دقایقی پیش
فروش دوازده عدد قنارى|پرنده|اصفهان_بزرگمهر|دیوار

۳ زاغ ابادان

دقایقی پیش
چت
۳ زاغ ابادان|پرنده|اصفهان_عباس آباد|دیوار

قناری بلند

دقایقی پیش
چت
قناری بلند|پرنده|اصفهان_بزرگمهر|دیوار

فروش جوجه سهره سنندج و کرمانشاه

دقایقی پیش

زاغ آبادانی چشو نوک و سفید

دقایقی پیش
چت
زاغ آبادانی چشو نوک و سفید|پرنده|اصفهان_مبارکه|دیوار

سرخ دمگیر کر نر دونسته

یک ربع پیش
سرخ دمگیر کر نر دونسته|پرنده|اصفهان_پروین|دیوار

کبوتر گرو (مهر گرو خورده)

یک ربع پیش
چت
کبوتر گرو (مهر گرو خورده)|پرنده|اصفهان_رباط|دیوار

فروش جوجه قناری سه ماهه

یک ربع پیش
چت
فروش جوجه قناری سه ماهه|پرنده|اصفهان_ملک شهر|دیوار

نر پلاکی عتیقه

یک ربع پیش
نر پلاکی عتیقه|پرنده|اصفهان_خمینی شهر|دیوار

فنچ نرگسی

یک ربع پیش
فنچ نرگسی|پرنده|اصفهان_خمینی شهر|دیوار

۶جفت سروردورگ

یک ربع پیش
چت
۶جفت سروردورگ|پرنده|اصفهان_زرین‌شهر|دیوار

جوجه عروس هلندی سرلاکی حلقه پا

نیم ساعت پیش
جوجه عروس هلندی سرلاکی حلقه پا|پرنده|اصفهان_سه راه سیمین|دیوار

چند جفت کبوتراصفهانی اصل سر قدیم کاکل دار

نیم ساعت پیش
چت
چند جفت کبوتراصفهانی اصل سر قدیم کاکل دار|پرنده|اصفهان_پروین|دیوار