باغستان و اطراف

مرغ عشق انگلیسی

دقایقی پیش
چت
مرغ عشق انگلیسی|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

عروس هلندی آلبینو دوکت نر بالغ و مست

دقایقی پیش
چت
عروس هلندی آلبینو دوکت نر بالغ و مست|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

عروس هلندی رام و دستی

۲ ساعت پیش
عروس هلندی رام و دستی|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

معاوضه عروس هلندی مولد با تعدادی ماده

۳ ساعت پیش
چت
معاوضه عروس هلندی مولد با تعدادی ماده|پرنده|کرج_باغستان|دیوار

کبوتر کفتر فوق پرشی

۱۰ ساعت پیش
چت
کبوتر کفتر فوق پرشی|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

برزیلی

۱۱ ساعت پیش
چت
برزیلی|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

کبوتر

۱۱ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرج_باغستان|دیوار

کبوتر پرشی تهرانی

۱۱ ساعت پیش
چت
کبوتر پرشی تهرانی|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

شاه طوطی

۱۱ ساعت پیش
چت
شاه طوطی|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

عروس هلندی مولد

۱۲ ساعت پیش
چت
عروس هلندی مولد|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

کبوتر

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرج_باغستان|دیوار

کبوتر

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

کفتر پرشی تیرماهی

۱۵ ساعت پیش
چت
کفتر پرشی تیرماهی|پرنده|کرج_باغستان|دیوار

۸ عدد جوجه عروس سرلاکی یکجا

۱۷ ساعت پیش
۸ عدد جوجه عروس سرلاکی یکجا|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

کفتر

۱۸ ساعت پیش
چت
کفتر|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

عروس سخنگو

۱۸ ساعت پیش
چت
عروس سخنگو|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

عروس هلندی جفت مولد

۲۰ ساعت پیش
چت
عروس هلندی جفت مولد|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

عروس هلندی ماده

۲۰ ساعت پیش
چت
عروس هلندی ماده|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

یک جفت قناری گلستر اورجینال

۲۲ ساعت پیش
چت
یک جفت قناری گلستر اورجینال|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

طوطی برزیلی

۲۴ ساعت پیش
چت
طوطی برزیلی|پرنده|کرج_باغستان|دیوار

دو جفت مرغ عشق مولد

دیروز
چت
دو جفت مرغ عشق مولد|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

فروش قناری رسمی بلند و گلاستر و موزایکی

دیروز
چت
فروش قناری رسمی بلند و گلاستر و موزایکی|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

جوجه عروس هلندی نر بشرط

دیروز
چت
جوجه عروس هلندی نر بشرط|پرنده|کرج_گوهردشت|دیوار

کفتر

دیروز
چت
کفتر|پرنده|کرج_باغستان|دیوار