دنیای طوطی عروس هلندی

۲ ساعت پیش
چت
دنیای طوطی عروس هلندی|پرنده|کرج_هشتگرد|دیوار

قناری بخون7باهم قیمتش هتمن بخوانید لطفا

۲ ساعت پیش
قناری بخون7باهم قیمتش هتمن بخوانید لطفا|پرنده|کرج_فردیس|دیوار

جوجه کاسگو

۳ ساعت پیش
چت
جوجه کاسگو|پرنده|کرج_محمد شهر|دیوار

دوعددجوجه سهره قناری

۳ ساعت پیش
چت
دوعددجوجه سهره قناری|پرنده|کرج_فردیس|دیوار

قناری خوب معاوضه با سهره

۳ ساعت پیش
قناری خوب  معاوضه با سهره|پرنده|کرج_مهرشهر|دیوار

کبوتر سبز کاکلی پرشی

۳ ساعت پیش
کبوتر سبز کاکلی پرشی|پرنده|کرج_کیانمهر|دیوار

کاسگو

۳ ساعت پیش
چت

کفتر پرشی آس

۳ ساعت پیش
کفتر پرشی آس|پرنده|کرج_گلشهر|دیوار

۲تا نر تیپلر اصل

۳ ساعت پیش
۲تا نر تیپلر اصل|پرنده|کرج_فردیس|دیوار

دو عدد نر سرور یکیش دم سفیده

۴ ساعت پیش
چت
دو عدد نر سرور یکیش دم سفیده|پرنده|کرج_شهر جدید اندیشه|دیوار

جفت عروس هلندی لوتینو مولد با تخم

۴ ساعت پیش
جفت عروس هلندی لوتینو مولد با تخم|پرنده|کرج_شهر جدید اندیشه|دیوار

قناری جفت

۴ ساعت پیش
قناری جفت|پرنده|کرج_ماهدشت|دیوار

کبوتر

۴ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرج_هشتگرد|دیوار

جوجه نر

۴ ساعت پیش
چت
جوجه نر|پرنده|کرج_باغستان|دیوار

قناری پابلند نر ابلغ خوشگل و زیبا بخون قرص قرص

۵ ساعت پیش
قناری پابلند نر ابلغ خوشگل و زیبا بخون قرص قرص|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

ماده قناری تن نخورده برای سهره

۵ ساعت پیش
ماده قناری تن نخورده برای سهره|پرنده|کرج_هشتگرد|دیوار

فنچ

۵ ساعت پیش
چت
فنچ|پرنده|کرج_خرمدشت|دیوار

مرغ عشق

۵ ساعت پیش
مرغ عشق|پرنده|کرج_ملارد|دیوار

فروش کبوتر

۵ ساعت پیش
فروش کبوتر|پرنده|کرج_مهرشهر|دیوار

سینه سرخ قناری

۵ ساعت پیش
چت
سینه سرخ قناری|پرنده|کرج_ساسانی|دیوار

قناری دیونه شلاقی بخون قرص آماده شب و روز میخونه

۵ ساعت پیش
قناری دیونه شلاقی بخون قرص آماده شب و روز میخونه|پرنده|کرج_شاهین ویلا|دیوار

قناری

۵ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|کرج_حصارک|دیوار

عروس مولد تضمینی

۵ ساعت پیش
عروس مولد تضمینی|پرنده|کرج_محمد شهر|دیوار

کبوتر

۵ ساعت پیش
کبوتر|پرنده|کرج_ماهدشت|دیوار