سهره

۱ ساعت پیش
چت
سهره|پرنده|کرج_فردیس|دیوار

عروس هلندی جفت خورده دمه تخم

۳ ساعت پیش
عروس هلندی جفت خورده دمه تخم|پرنده|کرج_شهریار|دیوار

عروس هلندی جفت

۴ ساعت پیش
عروس هلندی جفت|پرنده|کرج_جهانشهر|دیوار

عروس هلندی البینو جوجه سه ماهه

۵ ساعت پیش
چت
عروس هلندی البینو جوجه سه ماهه|پرنده|کرج_آزادگان|دیوار

کفتر پرشی

۵ ساعت پیش
کفتر پرشی|پرنده|کرج_محمد شهر|دیوار

عروس هلندی روی چهار تخم

۵ ساعت پیش
چت
عروس هلندی روی چهار تخم|پرنده|کرج_آزادگان|دیوار

کبوترفروشی یه جا

۵ ساعت پیش
چت
کبوترفروشی یه جا|پرنده|کرج_محمد شهر|دیوار

کبوتر(پرش سنگین)

۵ ساعت پیش
چت
کبوتر(پرش سنگین)|پرنده|کرج_کمالشهر|دیوار

عروس هلندی

۶ ساعت پیش
چت
عروس هلندی|پرنده|کرج_فردیس|دیوار

مینا سخنگو

۶ ساعت پیش
چت
مینا سخنگو|پرنده|کرج_مصباح|دیوار

مرغ عشق مولد با قفس

۶ ساعت پیش
مرغ عشق مولد با قفس|پرنده|کرج_خرمدشت|دیوار

عروس ماده 15ماهه

۶ ساعت پیش
چت
عروس ماده 15ماهه|پرنده|کرج_فردیس|دیوار

فروش طرقه و سره

۶ ساعت پیش
چت
فروش طرقه و سره|پرنده|کرج_درختی|دیوار

کبوتر گرو

۶ ساعت پیش
چت
کبوتر گرو|پرنده|کرج_شهرک بنفشه|دیوار

کبوتر

۷ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرج_مهرشهر|دیوار

فروش کاسکو

۷ ساعت پیش
چت
فروش کاسکو |پرنده|کرج_گلشهر|دیوار

کبوترها غریب گرفتم،»

۷ ساعت پیش
چت
کبوترها غریب گرفتم،»|پرنده|کرج_ماهدشت|دیوار

مرغ عشق کاملا دستی

۷ ساعت پیش
چت
مرغ عشق کاملا دستی|پرنده|کرج_هشتگرد|دیوار

مینا یک و نیم ساله سالم سخنگو ....جنسینت نر

۷ ساعت پیش
چت
مینا یک و نیم ساله سالم سخنگو ....جنسینت نر|پرنده|کرج_محمد شهر|دیوار

مرغ عشق نر

۸ ساعت پیش
چت
مرغ عشق نر|پرنده|کرج_کمالشهر|دیوار

عروس هلندی مولد

۸ ساعت پیش
چت
عروس هلندی مولد|پرنده|کرج_شهرک اوج|دیوار

کفتر

۸ ساعت پیش
چت
کفتر |پرنده|کرج_شهر جدید اندیشه|دیوار

سهره نر وماده معاوض

۸ ساعت پیش
چت
سهره نر وماده معاوض|پرنده|کرج_ساسانی|دیوار

انگشتر نقره معاوضه با قناری

۸ ساعت پیش
چت
انگشتر نقره معاوضه با قناری|پرنده|کرج_فردیس|دیوار