میش بره دار و بز و کهره و میش ابستن

۴ ساعت پیش
چت

مرغ تخمی محلی

۴ ساعت پیش
چت
مرغ تخمی محلی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

جوجه محلی

۴ ساعت پیش
چت
جوجه محلی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

جوجه محلی دو روزه

۴ ساعت پیش
چت
جوجه محلی دو روزه|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

دوعدد کره ماده زرند

۴ ساعت پیش
چت
دوعدد کره ماده زرند|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

تلیسه هلشتن ابسته 8ماهه درزرند

۴ ساعت پیش
چت
تلیسه هلشتن ابسته 8ماهه درزرند|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

مرغ لاری مرغ محلی وکوشین رفسنجان

۵ ساعت پیش
چت
مرغ لاری مرغ محلی وکوشین رفسنجان|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

گاو فروشی

۵ ساعت پیش
چت
گاو فروشی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

بوقلمون رفسنجان

۵ ساعت پیش
چت

جوجه مرغ مرندی ومعمولی

۵ ساعت پیش
چت
جوجه مرغ مرندی ومعمولی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

2تا میش زاییده با 6 تا بز شیرا

۵ ساعت پیش
2تا میش زاییده با 6 تا بز شیرا|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

فروش ۴۰عددجوجه لاری ومحلی همه باهم تکی نمیدم

۶ ساعت پیش
چت
فروش ۴۰عددجوجه لاری ومحلی همه باهم تکی نمیدم|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

گوساله فروشی

۶ ساعت پیش
چت
گوساله فروشی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

کبک و بلدرچین و مرغ و خروس

۶ ساعت پیش
چت

بره رگایی

۶ ساعت پیش
چت
بره رگایی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

مرغ محلی برای درمان

۷ ساعت پیش
چت
مرغ محلی برای درمان|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

کره اصل پاکستانی

۷ ساعت پیش
چت
کره اصل پاکستانی|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

قوچ شال

۷ ساعت پیش
چت
قوچ شال|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

بره بختیاری شیرمست

۷ ساعت پیش
بره بختیاری شیرمست|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

گاو آبستن 14کیلو شیر

۹ ساعت پیش
چت
گاو آبستن 14کیلو شیر|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

بلدرچین

۹ ساعت پیش
چت
بلدرچین|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

فروش جوجه مرغ شاخدار و تخم نطفه دار در سیرجان

۱۰ ساعت پیش
چت
فروش جوجه مرغ شاخدار و تخم نطفه دار در سیرجان|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

گوساله ماده ۴ ماه

۱۲ ساعت پیش
چت
گوساله ماده ۴ ماه|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار

مرغ نژاد ولسامر سیرجان

۱۲ ساعت پیش
چت
مرغ نژاد ولسامر سیرجان|حیوانات مزرعه|کرمان|دیوار