جوجه سقا دهبکری.

دقایقی پیش
چت

جفت نرو ماده کبوتر تزیینی با جوجه هاش

دقایقی پیش
جفت نرو ماده کبوتر تزیینی با جوجه هاش|پرنده|کرمان|دیوار

کفتر

دقایقی پیش
چت
کفتر|پرنده|کرمان|دیوار

بم ..مرغ مینا ..معاوضه

یک ربع پیش
بم ..مرغ مینا ..معاوضه|پرنده|کرمان|دیوار

پنج کبوترکلاغ گوهک

نیم ساعت پیش
چت
پنج کبوترکلاغ گوهک|پرنده|کرمان|دیوار

قناری بخون

نیم ساعت پیش
قناری بخون|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر پرستویی

نیم ساعت پیش
کبوتر پرستویی|پرنده|کرمان|دیوار

کفتر پرشی.

۱ ساعت پیش

ماده سبز کلاغ مچ پا چشم سیاه

۱ ساعت پیش
ماده سبز کلاغ مچ پا چشم سیاه|پرنده|کرمان|دیوار

چهارتاکبوتر بدرنگ پلنگ گلی دم سفید زرد دم سبزباهم

۱ ساعت پیش
چت
چهارتاکبوتر بدرنگ پلنگ گلی دم سفید زرد دم سبزباهم|پرنده|کرمان|دیوار

فروش دوتا سهره سبز

۱ ساعت پیش
چت

جوجه بلبل خرما مست نر

۱ ساعت پیش

فروش سه تا سینه سرخ

۲ ساعت پیش
چت
فروش سه تا سینه سرخ|پرنده|کرمان|دیوار

بیله کبوتر

۲ ساعت پیش
چت
بیله کبوتر|پرنده|کرمان|دیوار

قناری سوخته سرخ عرب بترکون

۲ ساعت پیش
قناری سوخته سرخ عرب بترکون|پرنده|کرمان|دیوار

ماده سر سرخ کلایی

۴ ساعت پیش
ماده سر سرخ کلایی|پرنده|کرمان|دیوار

نرسیاه پلنگ

۴ ساعت پیش
نرسیاه پلنگ|پرنده|کرمان|دیوار

نروماده

۵ ساعت پیش
چت
نروماده|پرنده|کرمان|دیوار

قناری خوش قیمت

۶ ساعت پیش
قناری خوش قیمت|پرنده|کرمان|دیوار

دم سبز کلاهی

۷ ساعت پیش
چت

قناری سوپر ...کلاس a

۸ ساعت پیش
قناری سوپر ...کلاس a|پرنده|کرمان|دیوار

دوتا بلبل خرما رام حتما بخونید

۹ ساعت پیش
چت

نروماده کلاغ کلاهی پرپا

۹ ساعت پیش
چت
نروماده کلاغ کلاهی پرپا|پرنده|کرمان|دیوار

دوتا رسمی

۹ ساعت پیش
چت
دوتا رسمی|پرنده|کرمان|دیوار