وطن داغدار شد، تسلیت به ایران

۲۰۰تا فنچ سیلور بیل

۲ ساعت پیش
چت
۲۰۰تا فنچ سیلور بیل|پرنده|کرمان|دیوار

طاووس

۴ ساعت پیش
چت
طاووس|پرنده|کرمان|دیوار

قناری ج

۵ ساعت پیش
چت
قناری ج|پرنده|کرمان|دیوار

خریدار مرغ عشق رام

۵ ساعت پیش

فروشی بم.

۵ ساعت پیش
فروشی بم.|پرنده|کرمان|دیوار

جفت پلنگه اس

۷ ساعت پیش
جفت پلنگه اس|پرنده|کرمان|دیوار

مینا سخنگو

۷ ساعت پیش
مینا سخنگو|پرنده|کرمان|دیوار

هومر پلاکی...بم

۷ ساعت پیش
هومر پلاکی...بم|پرنده|کرمان|دیوار

طوطی کوتوله مولد

۷ ساعت پیش
طوطی کوتوله مولد|پرنده|کرمان|دیوار

بیله نر فروشی بم

۷ ساعت پیش
بیله نر فروشی بم|پرنده|کرمان|دیوار

دم دار خوشکل بدون عیب

۷ ساعت پیش
دم دار خوشکل بدون عیب|پرنده|کرمان|دیوار

مرغ شاخدار

۷ ساعت پیش

ماده رسمی

۷ ساعت پیش
ماده رسمی|پرنده|کرمان|دیوار

تعدادی جوجه و نوچه با پرش بالای شیش ساعت

۷ ساعت پیش
تعدادی جوجه و نوچه با پرش بالای شیش ساعت|پرنده|کرمان|دیوار

پرشی بازاش بخونن

۷ ساعت پیش
چت
پرشی بازاش بخونن|پرنده|کرمان|دیوار

معاوضه اکواریم با سقا

۷ ساعت پیش
چت

معاوضه دو تا سقا کرمانشاهی

۷ ساعت پیش
معاوضه دو تا سقا کرمانشاهی|پرنده|کرمان|دیوار

کوتوله برزیلی رو تخم

۷ ساعت پیش
کوتوله برزیلی رو تخم|پرنده|کرمان|دیوار

قناری سوخته

۷ ساعت پیش
قناری سوخته|پرنده|کرمان|دیوار

نرماده نقره ایی پلنگ

۷ ساعت پیش
نرماده نقره ایی پلنگ|پرنده|کرمان|دیوار

مرغ عشق رام

۷ ساعت پیش
مرغ عشق رام|پرنده|کرمان|دیوار

خریدار گلبسر ماده

۷ ساعت پیش

جفت پلنگ کلاهی

۷ ساعت پیش
جفت پلنگ کلاهی|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر نر درخواستی

۷ ساعت پیش
چت