دوعددقناری نر مست جهت معاوضه...

دقایقی پیش
چت

جفت پشتدار سبز عالی

نیم ساعت پیش
جفت پشتدار سبز عالی|پرنده|کرمان|دیوار

سقا ماده

نیم ساعت پیش
چت
سقا ماده|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر بوم

نیم ساعت پیش
چت
کبوتر بوم|پرنده|کرمان|دیوار

جوجه مرغ عشق رنگ خاص یک سر هلندی

نیم ساعت پیش
چت
جوجه مرغ عشق رنگ خاص یک سر هلندی|پرنده|کرمان|دیوار

کبوترسیرجان

۱ ساعت پیش
چت

نروماده دم سیاه باپلنگ جفت کلاهی

۱ ساعت پیش
چت

فنچ مولد روی تخم

۱ ساعت پیش
چت
فنچ مولد روی تخم|پرنده|کرمان|دیوار

ماده کله اسبی

۱ ساعت پیش
ماده کله اسبی|پرنده|کرمان|دیوار

قناری فروشی یا معاوزه با سینه سیاه کلاهی

۱ ساعت پیش
قناری فروشی یا معاوزه با سینه سیاه کلاهی|پرنده|کرمان|دیوار

جفت. بدرنگ پلاکی .معاوضه با....

۱ ساعت پیش
چت
جفت. بدرنگ پلاکی .معاوضه با....|پرنده|کرمان|دیوار

سه عددقناری نر

۱ ساعت پیش
چت
سه عددقناری نر|پرنده|کرمان|دیوار

ماده بدرنگ رسمی

۱ ساعت پیش
ماده بدرنگ رسمی|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر معاوضه با هرچی توضیح بخون

۱ ساعت پیش
چت

کبوتربسیارکمیاب پشت فری سیرجان

۲ ساعت پیش
کبوتربسیارکمیاب پشت فری سیرجان|پرنده|کرمان|دیوار

نروماده کله ای کلایی

۲ ساعت پیش
نروماده کله ای کلایی|پرنده|کرمان|دیوار

سقا نر فروشی

۲ ساعت پیش
چت
سقا نر فروشی|پرنده|کرمان|دیوار

سه عدد کفتر فروشی

۲ ساعت پیش
چت
سه عدد کفتر فروشی|پرنده|کرمان|دیوار

ماده دم زرد دم گرد

۲ ساعت پیش
چت
ماده دم زرد دم گرد|پرنده|کرمان|دیوار

کفتر عالی کار درست

۲ ساعت پیش
چت
کفتر عالی کار درست|پرنده|کرمان|دیوار

نرسبز کلاغ پرپا . ماده سبزشامی

۲ ساعت پیش
چت

نرماده کبوترمعاوضه

۲ ساعت پیش
چت
نرماده کبوترمعاوضه|پرنده|کرمان|دیوار

دو تا قناری سبز و لیموی

۲ ساعت پیش
چت
دو تا قناری سبز و لیموی|پرنده|کرمان|دیوار

تخم نطفه دار قرقاول لیدی امهرت ارسال به همه جا

۲ ساعت پیش
چت
تخم نطفه دار قرقاول لیدی امهرت ارسال به همه جا|پرنده|کرمان|دیوار