گل سوزنی رنگی

۱ ساعت پیش
گل سوزنی رنگی|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

گلدان پلنت

۴ ساعت پیش
گلدان پلنت|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

تنگ شاه عباسی

۴ ساعت پیش
چت
تنگ شاه عباسی|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

سماور قدیمی

۵ ساعت پیش
سماور قدیمی|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

سفره هفت سین

۶ ساعت پیش
چت
سفره هفت سین|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

پته تو سینی خوش دوخت و ظریف

۷ ساعت پیش
پته تو سینی خوش دوخت و ظریف|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

پته تمیزوقشنگ

۷ ساعت پیش
پته تمیزوقشنگ|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

ساعت دیواری-بقیه طرح ها رو ببینید

۷ ساعت پیش
چت
ساعت دیواری-بقیه طرح ها رو ببینید|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

قاب اینه نقره بایک دست اینه شمعدان

۷ ساعت پیش
چت
قاب اینه نقره بایک دست اینه شمعدان|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

استیکر دیواری های تزیینی هنری منازل و ...

۷ ساعت پیش
چت
استیکر دیواری های تزیینی هنری منازل و ...|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

عروسک سنتی

۸ ساعت پیش
عروسک سنتی|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

اینه و شمعدون کاملا سالم

۸ ساعت پیش
اینه و شمعدون کاملا سالم|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

ساعت ایستاده

۹ ساعت پیش
ساعت ایستاده|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

تابلو شیک

۱۰ ساعت پیش
چت
تابلو شیک |تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

تابلو پته ساعت

۱۰ ساعت پیش
تابلو پته ساعت|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

تابلو هنری

۱۰ ساعت پیش
تابلو هنری|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

پته دست دوزخانگی بانخ صددرصدپشمی باابعاد۸۰×۸۰

۱۱ ساعت پیش
پته دست دوزخانگی بانخ صددرصدپشمی باابعاد۸۰×۸۰|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

رو اُپنی پته دست دوز

۱۱ ساعت پیش
رو اُپنی پته دست دوز|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

تو بوفه ای پته

۱۱ ساعت پیش
تو بوفه ای پته|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

ظرف مس

۱۲ ساعت پیش
ظرف مس|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

بادیه مسی عتیقه

۱۲ ساعت پیش
بادیه مسی عتیقه|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

ظرف قدیمی

۱۲ ساعت پیش
ظرف قدیمی|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

منقل عتیقه

۱۲ ساعت پیش
منقل عتیقه|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار

مگنت یخچالی

۱۲ ساعت پیش
چت
مگنت یخچالی|تزئینی و آثار هنری|کرمان|دیوار