پرنده فروشی

۱ ساعت پیش
چت
پرنده فروشی|پرنده|کرمان|دیوار

سقا

۲ ساعت پیش

کبوتروارداتی

۴ ساعت پیش
چت
کبوتروارداتی|پرنده|کرمان|دیوار

قناری

۴ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|کرمان|دیوار

زاغ سیستان

۴ ساعت پیش
چت
زاغ سیستان|پرنده|کرمان|دیوار

جفت مرغ عشق تخم جوجه ای

۴ ساعت پیش
چت

خریدار سیاه رسمی کلاهی

۵ ساعت پیش
چت
خریدار سیاه رسمی کلاهی|پرنده|کرمان|دیوار

تعدادقناری ودوعدد عروس هلندی رام دستی

۵ ساعت پیش
چت
تعدادقناری ودوعدد عروس هلندی رام دستی|پرنده|کرمان|دیوار

فنچ بالغ

۵ ساعت پیش
چت

جفت فنج تخم جوجه ای

۶ ساعت پیش
چت
جفت فنج تخم جوجه ای|پرنده|کرمان|دیوار

کبوترپرشی بافت

۶ ساعت پیش
چت
کبوترپرشی بافت|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر رفسنجان

۶ ساعت پیش
چت
کبوتر رفسنجان|پرنده|کرمان|دیوار

ﻣﺮﻍ ﻋﺸﻖ (ﺑﻢ)

۶ ساعت پیش
چت
ﻣﺮﻍ ﻋﺸﻖ (ﺑﻢ)|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر

۶ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرمان|دیوار

قناری جوان

۷ ساعت پیش
چت

کبوتر دم سیاه

۷ ساعت پیش
چت
کبوتر دم سیاه|پرنده|کرمان|دیوار

جفت مرغ عشق رو جوجه

۷ ساعت پیش
چت
جفت مرغ عشق رو جوجه|پرنده|کرمان|دیوار

قناری رسمی بلند باخط خونی

۷ ساعت پیش
چت
قناری رسمی بلند باخط خونی  |پرنده|کرمان|دیوار

جوجه طرقه شاه مرغ

۷ ساعت پیش
چت
جوجه طرقه شاه مرغ|پرنده|کرمان|دیوار

نرومایه کلاغ گوک نرپرپاومایه ساده

۷ ساعت پیش

رفسنجان جوجه طوطی عروس رنگ حنایی و گل باقالی

۸ ساعت پیش

جکسون سفید

۸ ساعت پیش
چت
جکسون سفید|پرنده|کرمان|دیوار

پرنده

۸ ساعت پیش
چت
پرنده|پرنده|کرمان|دیوار

مینا سخنگو ضمانتی با سقا معاوضه میشود

۸ ساعت پیش
چت
مینا سخنگو ضمانتی با سقا معاوضه میشود|پرنده|کرمان|دیوار