پرنده

ماده پلاکی

دقایقی پیش
چت
ماده پلاکی|پرنده|کرمان|دیوار

نرماده کلاغ

دقایقی پیش
چت

کبوترسوراخ

دقایقی پیش
چت
کبوترسوراخ|پرنده|کرمان|دیوار

نرماده لایه رسمی اتیغه

نیم ساعت پیش
چت
نرماده لایه رسمی اتیغه|پرنده|کرمان|دیوار

مرغ عشق

نیم ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|کرمان|دیوار

نرو ماده دم سیاه گرد

نیم ساعت پیش
چت
نرو ماده دم سیاه گرد|پرنده|کرمان|دیوار

پلاکی

نیم ساعت پیش
چت
پلاکی |پرنده|کرمان|دیوار

فروش نر سوخته سرخ کلایی خوشکل

۱ ساعت پیش
چت
فروش نر سوخته سرخ کلایی خوشکل|پرنده|کرمان|دیوار

طوطی کوتوله مولد

۱ ساعت پیش
چت
طوطی کوتوله مولد|پرنده|کرمان|دیوار

فروش جوجه سهره بسیار کشیده

۱ ساعت پیش
چت
فروش جوجه سهره بسیار کشیده|پرنده|کرمان|دیوار

دوعدد مرغ عشق نر

۱ ساعت پیش
چت
دوعدد مرغ عشق نر|پرنده|کرمان|دیوار

ماده رسمی_کلاغ بدرنگ

۱ ساعت پیش
چت
ماده رسمی_کلاغ بدرنگ|پرنده|کرمان|دیوار

کلاغ گوئک

۲ ساعت پیش
چت
کلاغ گوئک|پرنده|کرمان|دیوار

جفت قناری

۲ ساعت پیش
چت
جفت قناری|پرنده|کرمان|دیوار

پشت زرد

۲ ساعت پیش
چت
پشت زرد|پرنده|کرمان|دیوار

کفتر

۲ ساعت پیش
چت
کفتر|پرنده|کرمان|دیوار

کبوتر پاکستانی و محلی

۲ ساعت پیش
چت
کبوتر پاکستانی و محلی|پرنده|کرمان|دیوار

فروش طرقه وحشی ریزه خون سه ماه قفس

۲ ساعت پیش
چت
فروش طرقه وحشی ریزه خون سه ماه قفس|پرنده|کرمان|دیوار

کبوترخوب بپر

۲ ساعت پیش
چت
کبوترخوب بپر|پرنده|کرمان|دیوار

کفتر

۳ ساعت پیش
چت

جفت قناری کلایی معاوضه

۳ ساعت پیش
چت
جفت قناری کلایی  معاوضه|پرنده|کرمان|دیوار

قناری نرطلای مست معاوضه هم دارم

۳ ساعت پیش
چت
قناری نرطلای مست معاوضه هم دارم|پرنده|کرمان|دیوار

مرغ عشق ماده مست رفسنجان

۳ ساعت پیش
چت
مرغ عشق ماده مست رفسنجان|پرنده|کرمان|دیوار

پرنده مسافتی همه نر

۳ ساعت پیش
چت
پرنده مسافتی همه نر|پرنده|کرمان|دیوار