قناری مس شیش دانگ

دقایقی پیش
قناری مس شیش دانگ|پرنده|کرمانشاه|دیوار

سیره دوسال قفس

یک ربع پیش
چت
سیره دوسال قفس|پرنده|کرمانشاه|دیوار

تهرانی دوسیاه زوردار

یک ربع پیش
چت
تهرانی دوسیاه زوردار|پرنده|کرمانشاه|دیوار

جوجه سهره زیر دهن

نیم ساعت پیش
چت
جوجه سهره زیر دهن|پرنده|کرمانشاه|دیوار

طوطی لوتینو اصل

نیم ساعت پیش
چت
طوطی لوتینو اصل|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر زمینی هوای. ماله قم

نیم ساعت پیش
کبوتر زمینی هوای. ماله قم|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوترنقابی

۱ ساعت پیش
چت
کبوترنقابی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری نر طلایی

۱ ساعت پیش
قناری نر طلایی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر طوقی درجه 1

۱ ساعت پیش
چت

عروس هلندی سوپررام

۱ ساعت پیش
چت
عروس هلندی سوپررام|پرنده|کرمانشاه|دیوار

یه جفت مرغ عشق سالم

۱ ساعت پیش
چت
یه جفت مرغ عشق سالم|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری ماده

۱ ساعت پیش
قناری ماده|پرنده|کرمانشاه|دیوار

طوطی کتوله برزیلی

۱ ساعت پیش
چت
طوطی کتوله برزیلی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری جفت سهره

۱ ساعت پیش
چت
قناری جفت سهره|پرنده|کرمانشاه|دیوار

سهره باغیهای درجه یک

۱ ساعت پیش
چت
سهره باغیهای درجه یک|پرنده|کرمانشاه|دیوار

سهرهای جوجه قفس

۱ ساعت پیش
چت
سهرهای جوجه قفس|پرنده|کرمانشاه|دیوار

سهره جوجه قفس خوشکل دهندار

۲ ساعت پیش
چت
سهره جوجه قفس خوشکل دهندار|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر

۲ ساعت پیش
چت
کبوتر|پرنده|کرمانشاه|دیوار

پلاکی امارات عراق کویت

۲ ساعت پیش

فنج بالغ

۲ ساعت پیش
چت
فنج بالغ|پرنده|کرمانشاه|دیوار

یک جفت گلستر اصل

۲ ساعت پیش
چت
یک جفت گلستر اصل|پرنده|کرمانشاه|دیوار

سهره

۲ ساعت پیش
سهره|پرنده|کرمانشاه|دیوار

ماده فنچ سفید بسیار زیبا

۲ ساعت پیش

قناری ماده جفت سیره

۲ ساعت پیش
قناری ماده جفت سیره|پرنده|کرمانشاه|دیوار