ماده عطیقه

دقایقی پیش
چت
ماده عطیقه|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری ماده رسمی بلند

یک ربع پیش
قناری ماده رسمی بلند|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری

۱ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|کرمانشاه|دیوار

جوجه زدپره برای جفت قناری

۱ ساعت پیش
چت
جوجه زدپره برای جفت قناری|پرنده|کرمانشاه|دیوار

پلاکی نر

۲ ساعت پیش
چت
پلاکی نر|پرنده|کرمانشاه|دیوار

مرغ عشق مولد ، کنگاور

۲ ساعت پیش
چت
مرغ عشق مولد ، کنگاور|پرنده|کرمانشاه|دیوار

فنچ دو جفت با قفس

۳ ساعت پیش
چت
فنچ دو جفت با قفس|پرنده|کرمانشاه|دیوار

مرغ مینا جوان

۳ ساعت پیش
چت
مرغ مینا جوان|پرنده|کرمانشاه|دیوار

مرغ عشق مولد و دستی

۳ ساعت پیش
مرغ عشق مولد و دستی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

عروس هلندی با یک جوجه که سه دانه تخم زیرشونه

۳ ساعت پیش
چت
عروس هلندی با یک جوجه که سه دانه تخم زیرشونه|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر شقشقی زیبا

۳ ساعت پیش
چت
کبوتر شقشقی زیبا|پرنده|کرمانشاه|دیوار

نر طوقی همدانی

۳ ساعت پیش
نر طوقی همدانی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر تیپی عالی

۳ ساعت پیش
کبوتر تیپی عالی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری جوانه نر پرتقالی

۴ ساعت پیش
قناری جوانه نر پرتقالی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

نر بالدار و جنگی

۴ ساعت پیش
نر بالدار و جنگی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

تیدی خالص

۴ ساعت پیش
تیدی خالص|پرنده|کرمانشاه|دیوار

قناری

۴ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر تهرانی درجه یک

۴ ساعت پیش
کبوتر تهرانی درجه یک|پرنده|کرمانشاه|دیوار

پلاکی اصل پلاک عراق

۵ ساعت پیش
چت
پلاکی اصل پلاک عراق|پرنده|کرمانشاه|دیوار

دوربین مداربسته

۶ ساعت پیش

جوجه یکساله سهره عالی

۱۰ ساعت پیش
جوجه یکساله سهره عالی|پرنده|کرمانشاه|دیوار

سهره قناری

۱۲ ساعت پیش
سهره قناری|پرنده|کرمانشاه|دیوار

مرغ مینا نر جوان سخن گو

۱۲ ساعت پیش
چت
مرغ مینا نر جوان سخن گو|پرنده|کرمانشاه|دیوار

کبوتر ساعتی

۱۲ ساعت پیش
چت
کبوتر ساعتی|پرنده|کرمانشاه|دیوار