آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

فنج/فنچ دستی

۳ ساعت پیش
فنج/فنچ دستی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر اسلام اباد

۴ ساعت پیش
کبوتر اسلام اباد| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر

۴ ساعت پیش
کبوتر| پرنده| کرمانشاه| دیوار

تیدی وتیپلر

۶ ساعت پیش
تیدی وتیپلر| پرنده| کرمانشاه| دیوار

معاوضه سهره جفت قناری تضمینی

۶ ساعت پیش
معاوضه سهره جفت قناری تضمینی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر پلاکی

۶ ساعت پیش
کبوتر پلاکی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر آپاچی

۶ ساعت پیش
کبوتر آپاچی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر طوق سفید

۶ ساعت پیش
کبوتر طوق سفید| پرنده| کرمانشاه| دیوار

بوق ۱۰۱۱

۷ ساعت پیش

معاوضه سهره با قناری

۸ ساعت پیش

یک جفت کبوتر دوکتی نامه بر

۸ ساعت پیش
یک جفت کبوتر دوکتی نامه بر| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری یکسرنر+ماده سوپر

۸ ساعت پیش
قناری یکسرنر+ماده سوپر| پرنده| کرمانشاه| دیوار

جوجه سهره

۹ ساعت پیش
جوجه سهره| پرنده| کرمانشاه| دیوار

جوجه سهره قناری

۱۰ ساعت پیش
جوجه سهره قناری| پرنده| کرمانشاه| دیوار

جوجه مینا ( سخنگو )

۱۰ ساعت پیش
جوجه مینا  ( سخنگو )| پرنده| کرمانشاه| دیوار

خریدار سهره ماده

۱۰ ساعت پیش

نقابی

۱۱ ساعت پیش
نقابی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

یجفت قناری ریبا ودرشت.

۱۱ ساعت پیش
یجفت قناری ریبا ودرشت.| پرنده| کرمانشاه| دیوار

رسمی بلند

۱۱ ساعت پیش
رسمی بلند| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر ماده گرفته

۱۱ ساعت پیش
چت
کبوتر ماده گرفته| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر گردن سیاه طوقی تو دم دار گرفته

۱۱ ساعت پیش
چت
کبوتر گردن سیاه طوقی تو دم دار گرفته| پرنده| کرمانشاه| دیوار

خنجرکوه نوردی امریکای

۱۲ ساعت پیش
خنجرکوه نوردی امریکای| پرنده| کرمانشاه| دیوار

اصل نقابی سرچیل

۱۲ ساعت پیش
اصل نقابی سرچیل| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری جفت سهره

۱۳ ساعت پیش
قناری جفت سهره| پرنده| کرمانشاه| دیوار