بیل کوماتسوخط 7 جهت خاکبرداری وجاده

دقایقی پیش
چت
بیل کوماتسوخط 7 جهت خاکبرداری وجاده|سنگین|کرمانشاه|دیوار

خاور 808.شاسی مشکی عروسک

۱ ساعت پیش
خاور 808.شاسی مشکی عروسک|سنگین|کرمانشاه|دیوار

البرز جفت با تانکر

۲ ساعت پیش

کامیون بنز اتاق المانی ۹۱۱ مدل۱۳۵۴

۲ ساعت پیش
کامیون بنز اتاق المانی ۹۱۱ مدل۱۳۵۴|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور

۷ ساعت پیش
تراکتور|سنگین|کرمانشاه|دیوار

کامیون 1924 تک کمپرس

۸ ساعت پیش
کامیون 1924 تک کمپرس|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بیل مکانیکی

۹ ساعت پیش
بیل مکانیکی|سنگین|کرمانشاه|دیوار

کشنده البرز

۹ ساعت پیش
چت
کشنده البرز|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بنز تک باری

۱۰ ساعت پیش
بنز تک باری|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور

۱۱ ساعت پیش
چت
تراکتور|سنگین|کرمانشاه|دیوار

کامیون 13 13 تانکر مدل 61

۱۱ ساعت پیش
کامیون 13 13 تانکر مدل 61|سنگین|کرمانشاه|دیوار

خدمات جرثقیل طاهریان

۱۱ ساعت پیش
خدمات جرثقیل طاهریان|سنگین|کرمانشاه|دیوار

رنو تک معاوضه با البرز تک کشنده

۱۲ ساعت پیش
رنو تک معاوضه با البرز تک کشنده|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور

۱۲ ساعت پیش
تراکتور|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور رومانی ۶۱

۱۳ ساعت پیش
تراکتور رومانی ۶۱|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور 399

۱۳ ساعت پیش
تراکتور 399|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بنز کمپرسی١٩٢٤

۱۵ ساعت پیش
بنز کمپرسی١٩٢٤|سنگین|کرمانشاه|دیوار

جرثقیل هیوندا

فوری
جرثقیل هیوندا|سنگین|کرمانشاه|دیوار

آمیکو۴/۵تن

۱۶ ساعت پیش
آمیکو۴/۵تن|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تانکر ۳۲ هزار لیتری

۱۶ ساعت پیش
تانکر ۳۲ هزار لیتری|سنگین|کرمانشاه|دیوار

گاوآهن تمیز چهار سیخ

۱۶ ساعت پیش
گاوآهن تمیز چهار سیخ|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تانکر سوخت

۱۶ ساعت پیش
تانکر سوخت|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تیغه و تانک

۱۶ ساعت پیش
تیغه و تانک|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تانر۴مواد

۱۶ ساعت پیش
چت
تانر۴مواد|سنگین|کرمانشاه|دیوار