تریلر سه محور

۲ ساعت پیش
چت
تریلر سه محور|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور تمیز

۳ ساعت پیش
تراکتور تمیز|سنگین|کرمانشاه|دیوار

مینی بوس بنز 52

۳ ساعت پیش
چت
مینی بوس بنز 52|سنگین|کرمانشاه|دیوار

اف هاش ۴۶۰ مدل ۸۵ دنده ای

۳ ساعت پیش
اف هاش ۴۶۰  مدل ۸۵  دنده ای|سنگین|کرمانشاه|دیوار

کاتر

۳ ساعت پیش
کاتر|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تریلی تانکر

۳ ساعت پیش
چت
تریلی تانکر|سنگین|کرمانشاه|دیوار

کامیونFH جفت شرکت نفتی مدل 83باتانک بدون امتیاز

۳ ساعت پیش
کامیونFH جفت شرکت نفتی مدل 83باتانک بدون امتیاز|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بیل بکهو گازار 300

۳ ساعت پیش
چت
بیل بکهو گازار 300|سنگین|کرمانشاه|دیوار

لیفتراک کوماتسو ۲تن

۴ ساعت پیش
لیفتراک کوماتسو ۲تن|سنگین|کرمانشاه|دیوار

ده چرخ بالاگیر هشت سیلندر

۴ ساعت پیش
ده چرخ بالاگیر هشت سیلندر|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور ۷۵

۵ ساعت پیش
تراکتور   ۷۵|سنگین|کرمانشاه|دیوار

کامیونت ایسوزو یخچالدار ۵ تن

۵ ساعت پیش
کامیونت ایسوزو یخچالدار ۵ تن|سنگین|کرمانشاه|دیوار

گاواهن ۸خیش تراکتور

۵ ساعت پیش
گاواهن ۸خیش تراکتور|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور فرگوسن با دروگر

۵ ساعت پیش
تراکتور فرگوسن با دروگر|سنگین|کرمانشاه|دیوار

هوو مدل ۸۵بدون رنگ با لبه تمیز

۶ ساعت پیش
چت
هوو مدل ۸۵بدون رنگ با لبه تمیز|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بنز کمپرس سه تانک

۶ ساعت پیش
بنز کمپرس سه تانک|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بنز ۹۱۱سوپردار

۶ ساعت پیش
چت
بنز ۹۱۱سوپردار|سنگین|کرمانشاه|دیوار

گاری سه محور دست ساز

۶ ساعت پیش
چت
گاری سه محور دست ساز|سنگین|کرمانشاه|دیوار

تراکتور بیل 285

۶ ساعت پیش
چت
تراکتور بیل 285|سنگین|کرمانشاه|دیوار

نیسانzf

۶ ساعت پیش
چت
نیسانzf|سنگین|کرمانشاه|دیوار

ترلی کفی سه محور مارال در حد خشک

۶ ساعت پیش
ترلی کفی سه محور مارال در حد خشک|سنگین|کرمانشاه|دیوار

بونکر سیمان

۷ ساعت پیش
بونکر سیمان|سنگین|کرمانشاه|دیوار

فروش کفی

۷ ساعت پیش
چت
فروش کفی|سنگین|کرمانشاه|دیوار

ایویکو ۳۳۰

۸ ساعت پیش
چت
ایویکو ۳۳۰|سنگین|کرمانشاه|دیوار