آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

دو تا قناری جوانه

نیم ساعت پیش
دو تا قناری جوانه| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سهره جفت.

۹ ساعت پیش
سهره جفت.| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر ابلق تخت دم

۱۰ ساعت پیش
کبوتر ابلق تخت دم| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری جفت

۱۰ ساعت پیش
قناری جفت| پرنده| کرمانشاه| دیوار

خریدارسهره دهن هرسین ته ته تی تی داوداو وغیره

۱۰ ساعت پیش
خریدارسهره دهن هرسین ته ته تی تی داوداو وغیره| پرنده| کرمانشاه| دیوار

*سهره یا سیره نر رام خوش نقاب*

۱۰ ساعت پیش

قناری

۱۰ ساعت پیش
قناری| پرنده| کرمانشاه| دیوار

زرده قناری

۱۰ ساعت پیش
زرده قناری| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری سرخ مست سنقر

۱۱ ساعت پیش
قناری سرخ مست سنقر| پرنده| کرمانشاه| دیوار

مرغ مینا سخنگو

۱۱ ساعت پیش
مرغ مینا سخنگو| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر شقشقی

۱۱ ساعت پیش
کبوتر شقشقی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سهره ماده کراوات

۱۱ ساعت پیش
سهره ماده کراوات| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر

۱۱ ساعت پیش
کبوتر| پرنده| کرمانشاه| دیوار

ماده تخت دم لیمو

۱۱ ساعت پیش
ماده تخت دم لیمو| پرنده| کرمانشاه| دیوار

دو تا شق شقی

۱۱ ساعت پیش
دو تا شق شقی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر طوقی

۱۱ ساعت پیش
کبوتر طوقی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

طوقی پشت دار

۱۲ ساعت پیش
طوقی پشت دار| پرنده| کرمانشاه| دیوار

عروس هلندی فوق رام لوتینو

۱۲ ساعت پیش
عروس هلندی فوق رام لوتینو| پرنده| کرمانشاه| دیوار

نر سفید بلند و کشیده

۱۲ ساعت پیش
نر سفید بلند و کشیده| پرنده| کرمانشاه| دیوار

درخواست فنچ نرگسی نر

۱۲ ساعت پیش

جوجه سهره قناری.15 روزه

۱۲ ساعت پیش
جوجه سهره قناری.15 روزه| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سه عدد قناری

۱۲ ساعت پیش
سه عدد قناری| پرنده| کرمانشاه| دیوار

خریدارمرغ میناگوشواره ای.

۱۲ ساعت پیش

کبوتر

۱۲ ساعت پیش
کبوتر| پرنده| کرمانشاه| دیوار