آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

سیره جوجه قفس خوشگل

یک ربع پیش
سیره جوجه قفس خوشگل| پرنده| کرمانشاه| دیوار

خریدار جوجه زاغ

۷ ساعت پیش
خریدار جوجه زاغ| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری

۷ ساعت پیش
قناری| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری رسمی بلند

۷ ساعت پیش
قناری رسمی بلند| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سهره درشت بابه جفته

۷ ساعت پیش

نامبر خال سرکه ای.خال قهوی.نر مس

۷ ساعت پیش
نامبر خال سرکه ای.خال قهوی.نر مس| پرنده| کرمانشاه| دیوار

یک جفت قناری رسمی

۷ ساعت پیش
یک جفت قناری رسمی| پرنده| کرمانشاه| دیوار

نر لیمو

۷ ساعت پیش
نر لیمو| پرنده| کرمانشاه| دیوار

مرغ مینا

۷ ساعت پیش
مرغ مینا| پرنده| کرمانشاه| دیوار

تعدادمحدودی جوجه طوطی کوتوله

۷ ساعت پیش
تعدادمحدودی جوجه طوطی کوتوله| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کبوتر جفت قلاویز

۷ ساعت پیش
کبوتر جفت قلاویز| پرنده| کرمانشاه| دیوار

نر مسافتی اصل

۷ ساعت پیش
نر مسافتی اصل| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سیره باغی رام رام رام

۸ ساعت پیش
سیره باغی رام رام رام| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سهره کرمانی بدون قفس

۸ ساعت پیش
سهره کرمانی بدون قفس| پرنده| کرمانشاه| دیوار

ماده قنارى جفت نخورده هووش

۸ ساعت پیش
ماده قنارى جفت نخورده هووش| پرنده| کرمانشاه| دیوار

چند وقت پیش این کبوترو باخت دادم خریدارم

۸ ساعت پیش
چند وقت پیش این کبوترو باخت دادم خریدارم| پرنده| کرمانشاه| دیوار

کله دم

۸ ساعت پیش
کله دم| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری جیور. اسلام اباد .نخونی از دست رفته

۹ ساعت پیش
قناری جیور. اسلام اباد .نخونی از دست رفته| پرنده| کرمانشاه| دیوار

مرغ مینا سخنگو

۹ ساعت پیش
مرغ مینا سخنگو| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سهره

۱۰ ساعت پیش

نر دم سیاه .ماده دم قهوهای پاک پاک

۱۰ ساعت پیش
نر  دم سیاه .ماده دم قهوهای پاک پاک| پرنده| کرمانشاه| دیوار

دنیای مرغ عشق و فنج( رام و مولد ،دان تقویتی و قفس)

۱۰ ساعت پیش
دنیای مرغ عشق و فنج( رام و مولد ،دان تقویتی و قفس)| پرنده| کرمانشاه| دیوار

سهره جوجه قفس جفت دهن دار رودار

۱۱ ساعت پیش
سهره جوجه قفس جفت دهن دار رودار| پرنده| کرمانشاه| دیوار

قناری نر یک سر سوپر

۱۱ ساعت پیش
قناری نر یک سر سوپر| پرنده| کرمانشاه| دیوار