بوقلمون کرک

دقایقی پیش

تخم لاری

۲ ساعت پیش
تخم لاری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

گاو هلشتاین

۳ ساعت پیش
گاو هلشتاین|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

فروش جوجه بوقلمون

۳ ساعت پیش

بز نر نژاد افغان

۳ ساعت پیش
چت
بز نر نژاد افغان|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

دوعددشترمرغ نروماده

۳ ساعت پیش
دوعددشترمرغ نروماده|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

جوجه لاری.دونگ بالا

۴ ساعت پیش
جوجه لاری.دونگ بالا|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

جوجه خروس ۴ماهه

۴ ساعت پیش
چت
جوجه خروس ۴ماهه|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

مرغ لاری نسل

۴ ساعت پیش
چت
مرغ لاری نسل|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

جوجه محلی .گوشتی دامداری ها .و ژاپنی

۵ ساعت پیش
چت
جوجه محلی .گوشتی دامداری ها .و ژاپنی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

گاو کشتاری

۶ ساعت پیش
گاو کشتاری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

جوجه وارو جوجه خروس محلی

۶ ساعت پیش
جوجه وارو جوجه خروس محلی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

چند عدد مرغ و خروس امپراطور برهما

۸ ساعت پیش
چت
چند عدد مرغ و خروس امپراطور برهما|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

۶۰راس میش و بره داشتی فروشی

۸ ساعت پیش
۶۰راس میش و بره داشتی فروشی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

40 راس بزوبی درجه یک

۱۰ ساعت پیش
40 راس بزوبی درجه یک|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس کوشین

۱۱ ساعت پیش
چت
خروس کوشین|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

فروش40 عدد بره کیلوی 22

۱۱ ساعت پیش

مرغ لاری بی نظیر

۱۱ ساعت پیش
چت
مرغ لاری بی نظیر|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

وار لاری بسیار زیبا

۱۱ ساعت پیش
چت
وار لاری بسیار زیبا|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

مرغ لاری افغان

۱۲ ساعت پیش
مرغ لاری افغان|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

گاو دورگ

۱۲ ساعت پیش
گاو دورگ|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

بره چاق و روغنی

۱۳ ساعت پیش
چت
بره چاق و روغنی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

فروش گوساله نر پروار ۴۵۰ک

۱۳ ساعت پیش

جوجه محلی گلپایگان

۱۴ ساعت پیش
جوجه محلی گلپایگان|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار