خروس لاری

نیم ساعت پیش
خروس لاری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

مرغ ی تیغ مشکی

۱ ساعت پیش
مرغ ی تیغ مشکی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس سیبرایت

۲ ساعت پیش
خروس سیبرایت|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

مرغ لاری یه ساله

۴ ساعت پیش
مرغ لاری یه ساله|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

بز با بی

۴ ساعت پیش

گوسفند میش وبره و کشتاری

۴ ساعت پیش
گوسفند میش وبره و کشتاری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

هفتا اردک مسکویی یا خارجی یا شمالی

۴ ساعت پیش
هفتا اردک مسکویی یا خارجی یا شمالی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

3 عدد گاو درجه یک

۸ ساعت پیش
3 عدد گاو درجه یک|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس و۵عددمرغ محلی

۹ ساعت پیش
خروس و۵عددمرغ محلی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

چپیش ساوری

۱۰ ساعت پیش
چپیش ساوری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

میش داشتی

۱۰ ساعت پیش
میش داشتی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس لاری

۱۱ ساعت پیش
خروس لاری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس محلی

۱۲ ساعت پیش
خروس محلی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

. گوساله نر پرواری

۱۲ ساعت پیش
. گوساله نر پرواری|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

فروش بزوکهر عالی

۱۳ ساعت پیش
فروش بزوکهر عالی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس وبوقلمون

۱۳ ساعت پیش
خروس وبوقلمون|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خروس لاری‌جوان

۱۵ ساعت پیش
خروس لاری‌جوان|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

خریدار مرغ محلی

۱۵ ساعت پیش

جوجه محلی اصلاح شده

۱۶ ساعت پیش
جوجه محلی اصلاح شده|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

مرغ لاری قلمه سبز اصیل

۱۹ ساعت پیش
مرغ لاری قلمه سبز اصیل|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

چند عدد خروس دورگ لاری و خروس محلی

۲۱ ساعت پیش
چند عدد خروس دورگ لاری و خروس محلی|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

گوساله دورگه

۲۲ ساعت پیش
گوساله دورگه|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار

گوسفند بختیاری اصل

دیروز

گوسفند نر

دیروز
گوسفند نر|حیوانات مزرعه|خرم‌آباد|دیوار