کبوتر زاغ ابادانی

نیم ساعت پیش
چت
کبوتر زاغ ابادانی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نروماده

۱ ساعت پیش
چت
نروماده|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سه تا جوجه

۱ ساعت پیش
چت
سه تا جوجه|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سه گله نر.معاوضه

۲ ساعت پیش
چت
سه گله نر.معاوضه|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

فروش پرنده

۲ ساعت پیش
فروش پرنده|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جوجه سهره متولد قفس

۲ ساعت پیش
چت
جوجه سهره متولد قفس|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

مینا

۳ ساعت پیش
چت
مینا|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

ماده قناری

۳ ساعت پیش
چت
ماده قناری|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

فنج مولد

۳ ساعت پیش
چت
فنج مولد|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر کاغذی خوشگل

۴ ساعت پیش
چت
نر کاغذی  خوشگل|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

پلاکی اصیل

۴ ساعت پیش
چت
پلاکی اصیل|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

پرنده

۵ ساعت پیش
چت
پرنده|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جونه قناری نر

۵ ساعت پیش
چت

کبوترمعاوضه وفروش

۵ ساعت پیش
چت
کبوترمعاوضه وفروش|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جوجه سهره قفسی

۵ ساعت پیش
چت
جوجه سهره قفسی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جونه دورگ فروش یا معاوضه

۵ ساعت پیش
چت
جونه دورگ فروش یا معاوضه|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر تهرانی چپ چپو

۵ ساعت پیش
چت
نر تهرانی چپ چپو|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

قناری ماده آماده آماده

۶ ساعت پیش
چت
قناری ماده آماده آماده|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

مرغ مینا رام رام

۶ ساعت پیش
چت
مرغ مینا رام رام|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر سرخ دم سفید

۷ ساعت پیش
چت

قناری نر فروش یا معاوضه

۷ ساعت پیش
چت
قناری نر فروش یا معاوضه|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر کله ای انتیک

۷ ساعت پیش
چت
نر کله ای انتیک|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر تهرانی شرور شرور ناشی گرفتمش

۸ ساعت پیش
چت
نر تهرانی شرور شرور ناشی گرفتمش|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جوجه مرغ مینا

۸ ساعت پیش
چت
جوجه مرغ مینا|پرنده|خرم‌آباد|دیوار