پرنده

نرپلنگ با ماده شو سرخ

یک ربع پیش
چت
نرپلنگ با ماده شو سرخ|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سهره مستو بخون به شرط

نیم ساعت پیش
چت
سهره مستو بخون به شرط|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

قناری ماده معاوضه با جوجه سهره نر

نیم ساعت پیش
قناری ماده معاوضه با جوجه سهره نر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

زاغ بوره

نیم ساعت پیش
چت
زاغ بوره|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر پلنگ ماده

نیم ساعت پیش
چت
نر پلنگ ماده|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

جونه نر کرز

۱ ساعت پیش
چت
جونه نر کرز|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

ماده پلاکی

۱ ساعت پیش
ماده پلاکی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

قناری نر

۱ ساعت پیش
چت
قناری نر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

ماده زاغ آبادانی واکسی چش نوک سفید

۱ ساعت پیش
چت
ماده زاغ آبادانی واکسی چش نوک سفید|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر سرخ

۲ ساعت پیش
چت
نر سرخ|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

۷تا کبوتر

۲ ساعت پیش
چت
۷تا کبوتر|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوتر(به شرط)

۲ ساعت پیش
کبوتر(به شرط)|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

فنج(فنچ)بالغ

۲ ساعت پیش
فنج(فنچ)بالغ|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوتر فروشی

۳ ساعت پیش
چت
کبوتر فروشی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

کبوتر نر سرخ نر سفید

۳ ساعت پیش
کبوتر نر سرخ نر سفید|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر پلنگ ماه شو سی

۳ ساعت پیش
چت
نر پلنگ ماه شو سی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

سهره مست شرور

۴ ساعت پیش
چت
سهره مست شرور|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

پلاکی گرفتنی

۴ ساعت پیش
چت
پلاکی گرفتنی|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

پلاکی دوخط

۵ ساعت پیش
چت
پلاکی دوخط|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

نر زاغ گوره

۵ ساعت پیش
چت

پلاکی نرماده اصیل

۵ ساعت پیش
چت
پلاکی نرماده اصیل|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

ماده سرخ یون معاوضه دارم

۵ ساعت پیش
چت
ماده سرخ یون معاوضه دارم|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

دوتا ماده سرخ و ماده زرد سالم به شرط

۶ ساعت پیش
چت
دوتا ماده سرخ و ماده زرد سالم به شرط|پرنده|خرم‌آباد|دیوار

2 جفت مرغ عشق

۶ ساعت پیش
چت
2 جفت مرغ عشق|پرنده|خرم‌آباد|دیوار