نه مبلغی براش واریز کن نه از کنارش بگذر

وقتی به نظرت یه آگهی مشکوک به کلاهبرداریه، روی دکمه «ثبت تخلف و مشکل آگهی» در انتهای آگهی کلیک کن تا آگهی بررسی بشه.

ما گزارش شما را بررسی و حساب کاربر را در صورت وجود شواهد کلاهبرداری مسدود می‌کنیم.

درخواست پول ثبت اگهی

در آگهی‌های کاریابی دیوار، درخواست پول توسط کارفرما، به هر بهانه‌ای ممنوعه.

اگه دیدی آگهی‌دهنده‌ای قبل از شروع کار، برای ثبت نام یا ارسال وسایل کار ازت پول می‌خواد، آگهیش رو فوراً گزارش کن.

از کنار اگهی مشکوک به کلاهبرداری نگذر

چگونه آگهی مشکوک به کلاهبرداری را گزارش کنیم؟

1. صفحه «ثبت تخلف و مشکل آگهی» در انتهای تمام آگهی‌ها در دسترس است.

2. انتخاب گزینه «کلاهبرداری، نقض قانون یا وقوع جرم»

3. انتخاب دقیق مشکل آگهی کلاهبرداری

4.شرح کامل مشکل آگهی در بخش توضیحات

5. ارسال گزارش

مصادیق کلاهبرداری در دسته استخدام و کاریابی چیست؟

کلاهبرداری در استخدام مصادیق کلاهبرداری در استخدام
حذف آگهی کلاهبرداری

فرآیندهای بررسی آگهی کلاهبرداری در دیوار

بررسی هوشمند

شناسایی افراد کلاهبردار با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی

دریافت گزارش مشکل از طریق کاربران

ارسال گزارش کلاهبرداری با استفاده از گزینه «ثبت تخلف و مشکل آگهی» در انتهای آگهی

تیم کارآگاهان

بررسی گزارش‌های کلاهبرداری توسط کارآگاهان با سرعت و دقت بالا و شناسایی کلاهبرداران

برخورد شدید با کاربران متخلف

اخراج کاربر متخلف از دیوار و حذف آگهی‌ها پس از بررسی‌های هوش مصنوعی و کارآگاهان

مبارزه با کلاهبرداری

آمار مقابله با کلاهبرداری در دسته استخدام و کاریابی

5,431

تعداد کلاهبردار مسدود شده در سال 1400

4٫5 ساعت

میانگین مدت زمان بررسی گزارش‌های کلاهبرداری