کبوتر فروشی

نیم ساعت پیش
چت
کبوتر فروشی|پرنده|ملایر|دیوار

سهره قناری

۲ ساعت پیش
چت

یه جفت کفتر زمینی نوک ریز

۳ ساعت پیش
یه جفت کفتر زمینی نوک ریز|پرنده|ملایر|دیوار

فروش خروس محلی

۴ ساعت پیش
چت
فروش خروس محلی|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

بوقلمون

۱۳ ساعت پیش
بوقلمون|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

۳عدد قناری زرد رسمی بلند

۱۸ ساعت پیش
چت
۳عدد قناری زرد رسمی بلند|پرنده|ملایر|دیوار

فروش کبوتر_کفتر پرشی

۱۸ ساعت پیش
فروش کبوتر_کفتر پرشی|پرنده|ملایر|دیوار

شیشک افشاری در بروجرد

۱۹ ساعت پیش
چت
شیشک افشاری در بروجرد|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

سگ نگهبان

۱۹ ساعت پیش
چت
سگ نگهبان|سگ|ملایر|دیوار

18 تا کبوتر همه زمینی و نوک ریز

۲۱ ساعت پیش
چت
18 تا کبوتر همه زمینی و نوک ریز|پرنده|ملایر|دیوار

تعداد ۱۱عددجوجه مرغ

۲۱ ساعت پیش
تعداد ۱۱عددجوجه مرغ |حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

سهره ماده جوجه قفس

۲۲ ساعت پیش
سهره ماده جوجه قفس|پرنده|ملایر|دیوار

فروش یک عدد جوجه لاری

دیروز
چت
فروش یک عدد جوجه لاری|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

سهره دوساله سالم

دیروز
چت

توله سگ عراقی

دیروز
چت

قناری جیفر یکسر

پریروز
چت

گوساله نژادبرترجهت پروار

پریروز
چت
گوساله نژادبرترجهت پروار|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

مرغ.خوروس.بوقلمون

پریروز
چت
مرغ.خوروس.بوقلمون|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

یک مرغ لاری اصیل

پریروز
چت
یک مرغ لاری اصیل|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

فروش کبوتر پرشی

پریروز
چت
فروش کبوتر پرشی|پرنده|ملایر|دیوار

فروش کبوتر یاکفتر پرشی

پریروز
چت
فروش کبوتر یاکفتر پرشی|پرنده|ملایر|دیوار

بوقلمون ۵۰ روزه

پریروز
چت
بوقلمون ۵۰ روزه|حیوانات مزرعه|ملایر|دیوار

مرغ مینا با هوش

پریروز
چت
مرغ مینا با هوش|پرنده|ملایر|دیوار

قناری یسر

پریروز
چت
قناری یسر|پرنده|ملایر|دیوار