کفتر قنار فروشی

۳ ساعت پیش
چت
کفتر قنار فروشی|پرنده|ملایر|دیوار

قناری نر8ماهه

۵ ساعت پیش
چت
قناری نر8ماهه|پرنده|ملایر|دیوار

جفت عروس هلندی ملایر

۶ ساعت پیش
چت
جفت عروس هلندی ملایر|پرنده|ملایر|دیوار

کبوتر تهرانی

دیروز
چت
کبوتر تهرانی|پرنده|ملایر|دیوار

قناری نر رسمی درشته

دیروز
چت
قناری نر رسمی درشته|پرنده|ملایر|دیوار

عروس هلندی

دیروز
چت
عروس هلندی|پرنده|ملایر|دیوار

مرق عشق دستی

دیروز
چت
مرق عشق دستی|پرنده|ملایر|دیوار

فروش یه جفت مرغ عشق بازی گوش و سر حال

دیروز
چت

فروش یک عدد طوطی ملنگو نر

پریروز
چت
فروش یک عدد طوطی ملنگو نر|پرنده|ملایر|دیوار

مرغ عشق

پریروز
چت
مرغ عشق|پرنده|ملایر|دیوار

مرغ عشق خنداب

پریروز
چت
مرغ عشق خنداب|پرنده|ملایر|دیوار

فروش کفترنوک قناری

پریروز
چت
فروش کفترنوک قناری|پرنده|ملایر|دیوار

قناری رسمی بلند

پریروز
چت
قناری رسمی بلند|پرنده|ملایر|دیوار

سهره نشوندار

پریروز
سهره نشوندار|پرنده|ملایر|دیوار

تعدادی کبوتر فروشی

۳ روز پیش
چت
تعدادی کبوتر فروشی|پرنده|ملایر|دیوار

مرغ عشق سر حال باتخم ودستی

۳ روز پیش
چت
مرغ عشق سر حال باتخم ودستی|پرنده|ملایر|دیوار

جوجه سرور ملایر

۳ روز پیش
چت
جوجه سرور ملایر|پرنده|ملایر|دیوار

سه عددجوجه عروس هلندی جوجه قفس

۴ روز پیش
چت
سه عددجوجه عروس هلندی جوجه قفس|پرنده|ملایر|دیوار

کبوتر

۵ روز پیش
چت
کبوتر|پرنده|ملایر|دیوار

عروس هلندی

۵ روز پیش
چت
عروس هلندی|پرنده|ملایر|دیوار

عروس هلندی

۶ روز پیش
چت
عروس هلندی|پرنده|ملایر|دیوار

کبوتر دوکت سیا

۶ روز پیش
چت
کبوتر دوکت سیا|پرنده|ملایر|دیوار

سهره ناب

هفتهٔ پیش
چت
سهره ناب|پرنده|ملایر|دیوار

کفتر

هفتهٔ پیش
چت
کفتر|پرنده|ملایر|دیوار