بلدرچین

۲ ساعت پیش
چت
بلدرچین|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

خروس برای کشتن

۲ ساعت پیش
چت
خروس برای کشتن|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

مرغ و خروس واکسن خورده

۳ ساعت پیش
مرغ و خروس واکسن خورده|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

مرغ لاری

۵ ساعت پیش
چت
مرغ لاری|حیوانات مزرعه|مشهد_طلاب|دیوار

دو عدد خروس کاکلی و پرپای بالغ

۵ ساعت پیش
چت
دو عدد خروس کاکلی و پرپای بالغ|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

جوجه بوقلمون

۵ ساعت پیش
چت
جوجه بوقلمون|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

مرغ وخروس سیاه وسفید ورنگی برای خون دفع بلا

۶ ساعت پیش
چت
مرغ وخروس سیاه وسفید ورنگی برای خون دفع بلا|حیوانات مزرعه|مشهد_عبادی|دیوار

جوجه غاز درشت

۶ ساعت پیش
چت
جوجه غاز درشت|حیوانات مزرعه|مشهد_شهید بهشتی|دیوار

جوجه بوقلمون برنزه انگلیسی

۶ ساعت پیش
چت
جوجه بوقلمون برنزه انگلیسی|حیوانات مزرعه|مشهد_طرق|دیوار

یک بوقلمون نر. دوتا مرغ لاری

۸ ساعت پیش
چت
یک بوقلمون نر. دوتا مرغ لاری|حیوانات مزرعه|مشهد_وکیل آباد|دیوار

مرغ و خروس

۸ ساعت پیش
چت
مرغ و خروس|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

جوجه لاری

۸ ساعت پیش
چت
جوجه لاری|حیوانات مزرعه|مشهد_وکیل آباد|دیوار

بز‌و بزغاله تر دورگ دودندان

۸ ساعت پیش
چت
بز‌و بزغاله تر دورگ دودندان|حیوانات مزرعه|مشهد_شهرک شهید رجایی|دیوار

خروس و مرغ کوشین فر و تخمگزار

۹ ساعت پیش
خروس و مرغ کوشین فر و تخمگزار|حیوانات مزرعه|مشهد_کوثر|دیوار

گوساله نر

۹ ساعت پیش
چت
گوساله نر|حیوانات مزرعه|مشهد_حرم مطهر|دیوار

تخم قرقاول

۹ ساعت پیش
چت
تخم قرقاول|حیوانات مزرعه|مشهد_رسالت|دیوار

خروس لاری

۹ ساعت پیش

بره قوچی

فوری
چت
بره قوچی|حیوانات مزرعه|مشهد_طرق|دیوار

جوجه جهادی محلی تخم گذار سرحال

۹ ساعت پیش
چت
جوجه جهادی محلی تخم گذار سرحال|حیوانات مزرعه|مشهد_کاشمر|دیوار

جوجه بوقلمون 40روزه

۹ ساعت پیش
چت
جوجه بوقلمون 40روزه|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

یک راس بزغاله دورگ ابستن

۹ ساعت پیش
چت
یک راس بزغاله دورگ ابستن|حیوانات مزرعه|مشهد_رسالت|دیوار

جوجه لاری

۹ ساعت پیش
چت
جوجه لاری|حیوانات مزرعه|مشهد_بلوار توس|دیوار

جوجه بوقلمون برنز 15روزه

۱۰ ساعت پیش
چت

6عدد جوجه واکسن خورده یک ماهه پای

۱۰ ساعت پیش
6عدد جوجه واکسن خورده یک ماهه پای  |حیوانات مزرعه|مشهد_جانباز|دیوار