قناری

لحظاتی پیش
قناری|پرنده|مشهد_صیاد شیرازی|دیوار

خریدار یک عدد مرغ عشق ماده(به غیر از رنگ سبز)

دقایقی پیش
چت

ساده کلاغدم نرافغونی

دقایقی پیش
ساده کلاغدم نرافغونی|پرنده|مشهد_رسالت|دیوار

مرغ عشق انگلیسی

دقایقی پیش
مرغ عشق انگلیسی|پرنده|مشهد_قاسم آباد (شهرک غرب)|دیوار

کفتر یا کبوتر سار آلمانی پرشی ذات دار

دقایقی پیش
چت
کفتر یا کبوتر سار آلمانی پرشی ذات دار|پرنده|مشهد_عبادی|دیوار

پرنده کاسکو فروشی به علت پرحرفی

دقایقی پیش
چت
پرنده کاسکو فروشی به علت پرحرفی|پرنده|مشهد_قاسم آباد (شهرک غرب)|دیوار

کوتوله نیمه دستی

دقایقی پیش
چت
کوتوله نیمه دستی|پرنده|مشهد_طبرسی|دیوار

گرین مولد۲جفت

دقایقی پیش
گرین مولد۲جفت|پرنده|مشهد_طبرسی|دیوار

قناری سفید مست خون

دقایقی پیش
چت
قناری سفید مست خون|پرنده|مشهد_مصلی|دیوار

کوتوله

دقایقی پیش
چت
کوتوله|پرنده|مشهد_طبرسی|دیوار

فروش فنچ لپ سیاه

دقایقی پیش
چت
فروش فنچ لپ سیاه|پرنده|مشهد_مطهری شمالی|دیوار

سبز پولک

دقایقی پیش
سبز پولک|پرنده|مشهد_گلبهار|دیوار

عروس هلندی

دقایقی پیش
عروس هلندی|پرنده|مشهد_طلاب|دیوار

مینا 5 کلام

دقایقی پیش
چت
مینا 5 کلام|پرنده|مشهد_طبرسی|دیوار

جفت قناری

دقایقی پیش
جفت قناری|پرنده|مشهد_موسوی قوچانی|دیوار

قناری زیبا قشنگ

دقایقی پیش
چت
قناری زیبا قشنگ|پرنده|مشهد_طبرسی|دیوار

سرگ سرخ افغانی نر قلدور بسیار پرشی

دقایقی پیش
سرگ سرخ افغانی نر قلدور بسیار پرشی|پرنده|مشهد_اندیشه|دیوار

دمب زرد

دقایقی پیش
دمب زرد|پرنده|مشهد_گلبهار|دیوار

قناری کشیده مست ماده گیر

دقایقی پیش
چت
قناری  کشیده مست ماده گیر|پرنده|مشهد_عبادی|دیوار

سارسوزنی نر

دقایقی پیش
سارسوزنی نر|پرنده|مشهد_رسالت|دیوار

سیاه پاک

دقایقی پیش
سیاه پاک|پرنده|مشهد|دیوار

کفتر المانی

یک ربع پیش
چت
کفتر المانی|پرنده|مشهد|دیوار

کبوتر

یک ربع پیش
چت
کبوتر|پرنده|مشهد_موسوی قوچانی|دیوار

درخواست عروس هلندی سفید

یک ربع پیش
چت