پرنده

~قناری~

۳ ساعت پیش
چت
~قناری~|پرنده|نهاوند|دیوار

قفس پرنده

۱۵ ساعت پیش
چت

جوجه سهره و سهره کهنه

۲۱ ساعت پیش
چت
جوجه سهره و سهره کهنه|پرنده|نهاوند|دیوار

فروش طوطی برزیلی مولد با تخم

دیروز
چت
فروش طوطی برزیلی مولد با تخم|پرنده|نهاوند|دیوار

گبوتر پرشی

پریروز
چت
گبوتر پرشی|پرنده|نهاوند|دیوار

فروش و معاوضه ی سهره های قفسی دوساله

۳ روز پیش
چت
فروش و معاوضه ی سهره های قفسی دوساله|پرنده|نهاوند|دیوار

کفتر رنگی سوسکی قوشی 25جفت

۳ روز پیش
کفتر رنگی سوسکی قوشی 25جفت|پرنده|نهاوند|دیوار

فروش عروس هلندی

۴ روز پیش
چت
فروش عروس هلندی|پرنده|نهاوند|دیوار

سرور نوک ریز

۵ روز پیش
چت
سرور نوک ریز|پرنده|نهاوند|دیوار

طوطی برزیلی مولد نهاوند

۶ روز پیش
چت
طوطی برزیلی مولد نهاوند|پرنده|نهاوند|دیوار

عروس هلندی رام شده

۶ روز پیش
چت
عروس هلندی رام شده|پرنده|نهاوند|دیوار

یک جفت قناری زرد

هفتهٔ پیش
چت
یک جفت قناری زرد|پرنده|نهاوند|دیوار

فروش یه جفت قناری جیبر سفیدوطلایی مست مست

هفتهٔ پیش
فروش یه جفت قناری جیبر سفیدوطلایی مست مست|پرنده|نهاوند|دیوار

قناری گلستر نر بخون ورسمی مست

هفتهٔ پیش
چت
قناری گلستر نر بخون ورسمی مست|پرنده|نهاوند|دیوار

کبوتر تهرانی پرشی

هفتهٔ پیش
چت
کبوتر تهرانی پرشی|پرنده|نهاوند|دیوار

جوجه عروس

۲ هفته پیش
چت
جوجه عروس|پرنده|نهاوند|دیوار

کبوتر نامه بر

۲ هفته پیش
چت
کبوتر نامه بر|پرنده|نهاوند|دیوار

عروس هلندی نر مست مست

۲ هفته پیش
چت
عروس هلندی نر مست مست|پرنده|نهاوند|دیوار

عروس هلندی

۲ هفته پیش
چت
عروس هلندی|پرنده|نهاوند|دیوار

یه سبزه نر تهرانی به فروش میرسد

۲ هفته پیش
چت
یه سبزه نر تهرانی به فروش میرسد|پرنده|نهاوند|دیوار

فنچ هایه جوان وسره حال

۲ هفته پیش
چت
فنچ هایه جوان وسره حال|پرنده|نهاوند|دیوار

شاه کفتر هوای شهرک سلگی (عشق باز نهاوند )

۳ هفته پیش
چت
شاه کفتر هوای شهرک سلگی (عشق باز نهاوند )|پرنده|نهاوند|دیوار

کله دم سیاه نو جفت وریز (هوایی پرش سنگین بشرط)

۳ هفته پیش
چت
کله دم سیاه نو جفت وریز (هوایی پرش سنگین بشرط)|پرنده|نهاوند|دیوار

جوجه عروس طوسی نر ولوتینو

۳ هفته پیش
چت
جوجه عروس طوسی نر ولوتینو|پرنده|نهاوند|دیوار