جوجه ۸۵روزه نژاد گلپایگان

۲۰ ساعت پیش
چت
جوجه ۸۵روزه نژاد گلپایگان|حیوانات مزرعه|قم_امام|دیوار

جوجه کاکلی بلژیکی

۲۰ ساعت پیش
چت

جوجه مرندی سیاه اصل

۲۰ ساعت پیش
چت
جوجه مرندی سیاه اصل|حیوانات مزرعه|قم_پردیسان|دیوار

الاغ ویا خر

۲۰ ساعت پیش
چت
الاغ ویا خر|حیوانات مزرعه|قم_امامزاده ابراهیم|دیوار

9عددنوچه مرغ س ماهه واکسن خورده

۲۱ ساعت پیش
چت
9عددنوچه مرغ س ماهه واکسن خورده|حیوانات مزرعه|قم_امام|دیوار

تخم بوقلمون برنز امریکایی

۲۲ ساعت پیش
چت
تخم بوقلمون برنز امریکایی|حیوانات مزرعه|قم_توحید|دیوار

خروس

۲۲ ساعت پیش
چت
خروس|حیوانات مزرعه|قم_آذر|دیوار

جوجه مرغ رسمی اصیل

۲۲ ساعت پیش
چت

فروش جوجه زینتی کاکلی پرپا و سلطان

۲۳ ساعت پیش
چت
فروش جوجه زینتی کاکلی پرپا و سلطان|حیوانات مزرعه|قم_بلوار امین|دیوار

خروس بلک استار دوماهه

۲۳ ساعت پیش
چت

خروس کاکلی

۲۳ ساعت پیش
چت
خروس کاکلی|حیوانات مزرعه|قم_پردیسان|دیوار

گوساله نر دورگ

۲۳ ساعت پیش
چت
گوساله نر دورگ|حیوانات مزرعه|قم|دیوار

مرغابی مسکویی یا اسرائیلی

۲۳ ساعت پیش
مرغابی مسکویی یا اسرائیلی|حیوانات مزرعه|قم_آذر|دیوار

خروس لاری ۱۱ ماهه

۲۴ ساعت پیش
چت
خروس لاری ۱۱ ماهه|حیوانات مزرعه|قم_آزادگان|دیوار

مرغ خروس لهستانی لاری معاوضه با اردک

۲۴ ساعت پیش
چت
مرغ خروس لهستانی  لاری معاوضه با اردک|حیوانات مزرعه|قم_امام|دیوار

فروش مرغ گوشین

دیروز
چت
فروش مرغ گوشین|حیوانات مزرعه|قم_امام|دیوار

جوجه نوچه مرغ و خروس

دیروز
چت
جوجه نوچه مرغ و خروس|حیوانات مزرعه|قم|دیوار

۴عدد بز دورگ پاکستانی

دیروز
۴عدد بز دورگ پاکستانی|حیوانات مزرعه|قم_آذر|دیوار

خروس رسمی مشکلی

دیروز
چت
خروس رسمی مشکلی|حیوانات مزرعه|قم_بلوار ۱۵ خرداد|دیوار

۳بز دورگ پاکستانی با ۴بزغاله

دیروز
چت
۳بز دورگ پاکستانی با ۴بزغاله|حیوانات مزرعه|قم_آذر|دیوار

نر بز صددرصدآلپاین و۲ بزغاله ماده دورگ آلپاین

دیروز
نر بز صددرصدآلپاین و۲ بزغاله ماده دورگ آلپاین|حیوانات مزرعه|قم_آذر|دیوار

جوجه سه روزه نژاد

دیروز
چت
جوجه سه روزه نژاد|حیوانات مزرعه|قم_بنیاد|دیوار

بره

دیروز
چت
بره|حیوانات مزرعه|قم_آذر|دیوار

جوجه اردک مرغابی

دیروز
چت
جوجه اردک مرغابی|حیوانات مزرعه|قم_سمیه|دیوار