فنج نوک دورنگ جوان

یک ربع پیش

یاکریم کاکلی وچینی

نیم ساعت پیش
یاکریم کاکلی وچینی|پرنده|قم_آذر|دیوار

3تا عروس هلندی با قفس و وسایل

نیم ساعت پیش
3تا عروس هلندی با قفس و وسایل|پرنده|قم_مدرس|دیوار

20 جفت سرور حسابی ب شرط

نیم ساعت پیش
20 جفت سرور حسابی ب شرط|پرنده|قم_آذر|دیوار

مرغ عشق مولد باجوجه

نیم ساعت پیش
مرغ عشق مولد باجوجه|پرنده|قم_توحید|دیوار

طوقی

۱ ساعت پیش

زاغ پرشی

۱ ساعت پیش
زاغ پرشی|پرنده|قم_توحید|دیوار

مرغ عشق پروانه ای و کاکلی

۱ ساعت پیش
مرغ عشق پروانه ای و کاکلی|پرنده|قم_آذر|دیوار

کبوتر پرشی

۱ ساعت پیش
کبوتر پرشی|پرنده|قم_آذر|دیوار

فروش فنچ کار فروش انواع فنچ کار

۱ ساعت پیش
فروش فنچ کار فروش انواع فنچ کار|پرنده|قم_توحید|دیوار

عروس با جوجه

۱ ساعت پیش
عروس با جوجه|پرنده|قم_توحید|دیوار

2تا خروس جوان و خوش نژاد و رسمی و مرغ

۲ ساعت پیش
چت
2تا خروس جوان و خوش نژاد و رسمی و مرغ|پرنده|قم_آذر|دیوار

فروش کبوتر

۲ ساعت پیش
چت
فروش کبوتر|پرنده|قم_امام|دیوار

7تا کفتر گرفتنی

۲ ساعت پیش
7تا کفتر گرفتنی|پرنده|قم_امامزاده ابراهیم|دیوار

جفت فنچ

۲ ساعت پیش
چت

نرماده سرخ دم سرور پرشی

۲ ساعت پیش
چت
نرماده سرخ دم سرور پرشی|پرنده|قم_آذر|دیوار

خال کشمشی

۲ ساعت پیش
خال کشمشی|پرنده|قم_امام|دیوار

فنج نوک دورنگ سالم وسرحال

۲ ساعت پیش
فنج نوک دورنگ سالم وسرحال|پرنده|قم_پلیس|دیوار

کفتر.کبوتر

۲ ساعت پیش
چت
کفتر.کبوتر|پرنده|قم_امامزاده ابراهیم|دیوار

نر سرخ عالی

۲ ساعت پیش
نر سرخ عالی|پرنده|قم_امام|دیوار

کبوتر

۲ ساعت پیش
کبوتر|پرنده|قم_جمهوری|دیوار

قناری

۲ ساعت پیش
چت
قناری|پرنده|قم_انقلاب (چهارمردان)|دیوار

مرغ مینا

۲ ساعت پیش
چت
مرغ مینا|پرنده|قم_بلوار ۱۵ خرداد|دیوار

مرغ عشق

۲ ساعت پیش
چت
مرغ عشق|پرنده|قم_انقلاب (چهارمردان)|دیوار