فنج مولد بسیار جوان

یک ربع پیش
چت

فنج کار

۱ ساعت پیش
چت
فنج کار|پرنده|قم_آزادگان|دیوار

سفید نوک ریز حندقی ماده

۱ ساعت پیش
سفید نوک ریز حندقی ماده|پرنده|قم_انقلاب (چهارمردان)|دیوار

کفترپرشی

۲ ساعت پیش
چت
کفترپرشی|پرنده|قم_توحید|دیوار

فنج پابکار نژاد پر تخم

۳ ساعت پیش
فنج پابکار نژاد پر تخم|پرنده|قم_توحید|دیوار

100عددفنچ

۳ ساعت پیش

کفتر کبوتر

۳ ساعت پیش
چت
کفتر کبوتر|پرنده|قم_بلوار کاشانی|دیوار

کبوترجوجه سرخ

۳ ساعت پیش
چت
کبوترجوجه سرخ|پرنده|قم_توحید|دیوار

عروس هلندی ماده و دستی

۳ ساعت پیش
چت
عروس هلندی ماده و دستی|پرنده|قم_امامزاده ابراهیم|دیوار

مرغ عشق لوتینو و البینو جوان و سرحال با قفس کامل

۳ ساعت پیش
مرغ عشق لوتینو و البینو جوان و سرحال با قفس کامل|پرنده|قم_بلوار امین|دیوار

قناری سوپر بلند ۱۱ بخون به شرط

۳ ساعت پیش

کفتر سرخ پرشی

۳ ساعت پیش
کفتر سرخ پرشی|پرنده|قم_امام|دیوار

کبوتر ابلق

۳ ساعت پیش
چت
کبوتر ابلق|پرنده|قم_توحید|دیوار

ده عدد کبوتر بسیار عالی

۳ ساعت پیش

مرغ مینا

۳ ساعت پیش
چت

طوطی سبز

۳ ساعت پیش

قناری جیور

۴ ساعت پیش
قناری جیور|پرنده|قم_مدرس|دیوار

فنج

۴ ساعت پیش
چت

نرپشت خال قرمز موش پا سالم

۴ ساعت پیش
نرپشت خال قرمز موش پا سالم|پرنده|قم_انقلاب (چهارمردان)|دیوار

قناری بلند سفید و طلایی

۴ ساعت پیش
قناری بلند سفید و طلایی|پرنده|قم_مدرس|دیوار

یاکریم سیلور کاکلی

۴ ساعت پیش
یاکریم سیلور کاکلی|پرنده|قم_انسجام|دیوار

ابلغ وگلی

۴ ساعت پیش
چت
ابلغ وگلی|پرنده|قم_توحید|دیوار

ماده تک بلندیت

۴ ساعت پیش
ماده تک بلندیت|پرنده|قم_آزادگان|دیوار

قناری رسمی دم کل

۴ ساعت پیش
قناری رسمی دم کل|پرنده|قم_بلوار ۱۵ خرداد|دیوار