تکنسین دارویی و کار اموز جهت کار در داروخانه

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شده | فوری در تهران

تکنسین دارویی در داروخانه

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
تکنسین دارویی در داروخانه
امکان ارسال رزومه

فروشنده آرایشی و بهداشتی در داروخانه

حداقل ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
فروشنده آرایشی و بهداشتی در داروخانه
امکان ارسال رزومه

استخدام در داروخانه(حتی افراد مبتدی)

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
استخدام در داروخانه(حتی افراد مبتدی)

نسخه پیچ- تکنسین دارویی- فعالیت در داروخانه

پرداخت توافقی با بیمه
فوری در تهران

تکنیسین داروخانه تمام وقت با بیمه

حداقل ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در تهران
تکنیسین داروخانه تمام وقت با بیمه
امکان ارسال رزومه

تکنسین دارویی حرفه ای داروخانه روزانه

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران

تکنسین دارویی داروخانه محدوده ونک

حداکثر ۲۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران

منشی در کلینیک مشاوره و درمان بدون دارو

پرداخت توافقی با بیمه
دیروز در تهران

استخدام پرسنل/تکنسین و کارآموز بخش دارویی داروخانه

پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران
استخدام پرسنل/تکنسین و کارآموز بخش دارویی داروخانه
امکان ارسال رزومه

تکنسین دارویی داروخانه شبانه روزی

حداکثر ۲۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در تهران

تکنسین دارویی جهت کار در داروخانه

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۵ روز پیش در تهران

استخدام در داروخانه روزانه

پرداخت ماهانه با بیمه
۵ روز پیش در تهران
استخدام در داروخانه روزانه
امکان ارسال رزومه

تکنسین داروخانه ( ارایشی بهداشتی )

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران

کار آموز تکنسین داروخانه

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

تکنسین داروخانه

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
تکنسین داروخانه

استخدام نیروی مجرب جهت کار در داروخانه

حداکثر ۲۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۵ روز پیش در تهران
استخدام نیروی مجرب جهت کار در داروخانه
امکان ارسال رزومه

تکنسین دارویی جهت کار در داروخانه شبانه روزی

پرداخت توافقی با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

تکنسین دارویی داروخانه روزانه

پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
تکنسین دارویی داروخانه روزانه

تکنسین ارشد داروخانه

حداقل ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
تکنسین ارشد داروخانه

فروشنده و تکنسین داروخانه

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران

فروشنده حرفه ای آرایشی و دارویی جهت داروخانه

حداقل ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
فروشنده حرفه ای آرایشی و دارویی جهت داروخانه
امکان ارسال رزومه

کلینیکال پاتولوژیست در بیمارستان دامپزشکی

پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران

تکنسین آقا دارویی داروخانه

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
بعدی