خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در آبادان

زمین با موقعیت تجاری مینوشهر ( جزیره مینو )
۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین با موقعیت تجاری مینوشهر ( جزیره مینو )
۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین با موقعیت تجاری مینوشهر ( جزیره مینو )
تجاری
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تجاری
زمین مسکونی تجاری اداری صنعتی
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش زمین
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
گاراژ 500 متر برای فروش دارم
توافقی
هفتهٔ پیش
زمین تجاری واقع بین ذوالفقار ۱۲۵ و۱۲۷
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین تجاری در مینوشهر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
زمین تجاری جهت مغازه یا سوله
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش ملک تجاری
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش ملک تجاری
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش ملک تجاری
زمین صنعتی تجاری 2000مترسندششدانگ
توافقی
هفتهٔ پیش
فروش پارکینگ با مجوز قانونی
توافقی
۲ هفته پیش
زمین روستای طره بخاخ
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین کشاورزی به مساحت 6000 هزار متر داراری نخل است
توافقی
۲ هفته پیش
فروش انباری به همراه مغازه ۱۰۰ متری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
زمین ۲ هکتاری مرغداری
توافقی
۲ هفته پیش
زمین ۲ هکتاری مرغداری
فروش کیوسک
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش کیوسک
زمین به فروش میرسد
توافقی
۲ هفته پیش
فروش کارخانه مواد غذایی در خرمشهر
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش کارخانه مواد غذایی در خرمشهر
4000متر زمین درفیه آبادان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
4000متر زمین درفیه آبادان
زمین با موقعیت تجاری در دهکده بریم بلوار ساحلی
توافقی
۲ هفته پیش
یه قطعه زمین دارم
توافقی
۲ هفته پیش
زمین با نخل سعمران
توافقی
۲ هفته پیش
قبلیبعدی