خرید و فروش و قیمت خودرو هیوندای سانتافه ix 45 در آبادان

هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
هیوندای سانتافه ix 45 3500cc، مدل ۲۰۱۵
سانتافه ۲۰۱۷gdiخلیج
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
سانتافه ۲۰۱۷gdiخلیج
هیوندای سانتافه ix 45 3300cc، مدل ۲۰۱۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
هیوندای سانتافه ix 45 3300cc، مدل ۲۰۱۴
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
سانتافه فول ۶۴ اپشن ۲۰۱۸
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سانتافه فول ۶۴ اپشن ۲۰۱۸
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل 2018
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل 2018
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
۴۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۷
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
هیوندای سانتافه ix 45 2400cc، مدل ۲۰۱۵
بعدی