خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در آبادان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
یک ربع پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹
پراید بژ دوگانه فابریک، مدل ۱۳۸۷
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸محل بازدید شادگان
۵۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸محل بازدید شادگان
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۱,۴۵۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳
۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴
۱,۲۱۲ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹
وانت پراید 151 SE، مدل ۱۳۹۷
۱,۱۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۲۶,۸۳۰ کیلومتر ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۶
۱۵۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳ فقط و فقط
۱۳۱,۸۵۸ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳  فقط و فقط
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۲
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۳
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید 132 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۶۵۳ کیلومتر ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ دوگانه lpg
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ دوگانه lpg
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید ۸۴ صبا پلاک شهرستان
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید ۸۴ صبا پلاک شهرستان
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۸
۵۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
پراید 111 SX، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۸ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۷
بعدی