خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در آبادان مدل ۱۳۸۶

پراید سفری، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل1386
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 دوگانه سوز، مدل1386
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
تاکسی پراید 141 دوگانه‌ سوز۸۶
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تاکسی پراید 141 دوگانه‌ سوز۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 141 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۰ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ سفید
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶ سفید
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل 86
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 131 دوگانه‌ سوز، مدل 86
پراید CNG، مدل 86
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید CNG، مدل 86
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۱۲۳,۵۸۹ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید ، مدل ۱۳۸۶
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید ، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۲۳,۴۱۲ کیلومتر ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۵۴۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۶
بعدی