خرید و فروش و قیمت خودرو سمند LX ساده در آبادان

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
۱۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
ماشین سمند ۱۳۸۸ تاکسی
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز
ماشین سمند ۱۳۸۸ تاکسی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۵۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵ مولتی پلکس
۶۶۶ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵ مولتی پلکس
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمندLx بنزینی، مدل ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمندLx بنزینی، مدل ۱۳۹۸
سمند مدل 92
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند مدل 92
سمند LX مدل ۹۸
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX مدل ۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ سفید
۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸ سفید
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX مولتی پلکس مدل ۱۳۹۵
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX مولتی پلکس مدل ۱۳۹۵
سمند 95 درحد صفر و خانگی و کم کارکرد
۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند 95 درحد صفر و خانگی و کم کارکرد
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۱۴۲,۳۸۲ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ دوگانه فابریک
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰ دوگانه فابریک
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند ال ایکس مدل ۱۳۸۹معاوضه باپراید
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند ال ایکس مدل ۱۳۸۹معاوضه باپراید
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ روز پیش
بعدی