خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک در آبادان

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا2
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا2
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۵ روز پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۸۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
۶۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۷
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۵
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۵
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸
۳۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
تیبا 2
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا 2
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
۲,۵۰۰ کیلومتر توافقی
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵
بعدی