حیوانات مزرعه در آبادان روی دیوار

در حال دریافت ...
مرغ وخروس عربی محلی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
مرغ وخروس عربی محلی
گاو با گوساله شیر ۱۲کیلو در شادگان
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
گاو با گوساله شیر ۱۲کیلو در شادگان
بز آبستن چریکی
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
بز آبستن چریکی
مرغ و خروس
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
مرغ و خروس
یک ماده عوسی با بچش وابستن
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
یک ماده عوسی با بچش وابستن
غوغاز جوجه
توافقی
۱۶ ساعت پیش
غوغاز جوجه
غاز جوان محلی در شادگان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
غاز جوان محلی  در شادگان
12عدد بوقلمون
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
12عدد بوقلمون
گاو
توافقی
۱۶ ساعت پیش
گاو
گاو.خارجی با.گوساله ماده با ده کیلو شیر
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
گاو.خارجی با.گوساله ماده با ده کیلو شیر
یک عدد خروس محلی
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
یک عدد خروس محلی
بره ماده با بجه شادگان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
بره ماده با بجه شادگان
گوسفند چاق
توافقی
۱۹ ساعت پیش
گوسفند چاق
فروش یک عدد خروس
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
فروش یک عدد خروس
گاو هلشتاین روز ۱۰ کیلو شیر میده
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
گاو هلشتاین روز ۱۰ کیلو شیر میده
بره گوسفند صحیح و سالم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
بره گوسفند صحیح و سالم
بز ماده صحیح و سالم
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
بز ماده صحیح و سالم
سه عدد بز نجدی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سه عدد بز نجدی
گاو خارجی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گاو خارجی
مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مرغ
مرغ لاری وبوقلمو
توافقی
دیروز
مرغ لاری وبوقلمو
بزواسه داشت وبشرط دوقلووسه قلوزا
توافقی
دیروز
بزواسه داشت  وبشرط دوقلووسه قلوزا
بز گلابی
توافقی
دیروز
بز گلابی
دوبزماده باردار
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دوبزماده باردار
قبلیبعدی