متراژ از هرچقدر تا ۴۰ متر

رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۴۰ متر در آباده

بعدی