خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در ابهر

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
پراید ۱۳۹۵ًسالم درحد
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
پراید ۱۳۹۵ًسالم درحد
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۳,۷۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ دوگانه دستی
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵ دوگانه دستی
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۵۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
۵۴ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۱,۲۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید۱۳۱ مشابه صفر
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید۱۳۱ مشابه صفر
پراید 131 بیرنگ مدل ۱۳۹۰
۲۰۰ کیلومتر توافقی
۴ روز پیش
پراید 131 بیرنگ مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
۷۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ فول بی رنگ
۱۲۲ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴ فول بی رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید سفید مدل ۱۳۸۷ دوگانه شرکتی
۲۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید سفید مدل ۱۳۸۷ دوگانه شرکتی
پراید 131 فول بی رنگ
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 فول بی رنگ
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
۱۸,۵۵۶ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۲
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۴
بعدی