خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در ابهر

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۷ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
۱,۸۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۰
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
۶,۵۳۵ کیلومتر توافقی
پریروز
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۴
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۳۶۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید مشکی صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۸
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
پراید مشکی صندوق‌دار دوگانه کارخانه، مدل ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۱۹۸,۷۴۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳
پراید صبا
۲۳۰ کیلومتر توافقی
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۴۵ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹دوگانه شرکتی
۲۴۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید مدل ۸۰
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
پراید مدل ۸۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
بعدی