رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در ابهر

واحد ۶۵ متزی برای اجاره و رهن در شهرک گلسار
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
واحد ۶۰ متر جاده ترانزیت طبقه اول رهن و اجاره ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
واحد ۶۰ متر جاده ترانزیت طبقه اول رهن و اجاره ابهر
واحد شیک جاده ترانزیت رهن و اجاره فول در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
واحد شیک جاده ترانزیت رهن و اجاره فول در ابهر
مسکونی مجتمع بهار۶۷متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان 75 متری ساختمان آرش
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان 75 متری ساختمان آرش
خا‌نه نقلی ۶۰ متر رهن و اجاره منطقه شهرک ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
خا‌نه نقلی ۶۰ متر رهن و اجاره منطقه شهرک ابهر
آپارتمان ۱۴۰ متر کلید نخورده
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
یک واحد اپارتمان واقع در خیابان توحید
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
یک واحد اپارتمان واقع در خیابان توحید
رهن اپارتمان 80متری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
رهن اپارتمان 80متری
رهن کامل آپارتمان
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره یک واحد آپارتمان کلید نخورده شهرک دانشگاه
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
رهن واحد ۱۰۳ متر فول
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
واحد تمیز جاده ترانزیت رهن و اجاره در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
واحد  تمیز جاده ترانزیت رهن و اجاره در ابهر
آپارتمان ۹۷ متری واقع درگلشهر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره ۱۲۰ مترهمکف میدان آزادی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره ۱۲۰ مترهمکف میدان آزادی
اجاره آپارتمان ۷۰متریورودی مجزا میدان آزادی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان امکانات کامل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
واحد نواب . ترانزیت ۷۸متر رهن و اجاره در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
واحد نواب . ترانزیت ۷۸متر رهن و اجاره  در ابهر
اجاره آپارتمان در میدان تمدن ابهر
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
واحد طالقانی جنوبی نواب رهن و اجاره منطقه ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
رهن ۷۲ متر مرکز شهر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
رهن ۷۲ متر مرکز شهر
اجاره ی خانه ی و قشنگ
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره ی خانه ی
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
آپارتمان ۱۲۸ متری میدان معلم ۱۶متری نیکان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
قبلیبعدی