رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، بیشتر از ۱۰۰ متر، در ابهر

150 متر آپارتمانی در ط شمالی(کلید نخورده)
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش
اجاره ی آپارتمان150 متری در ارغوان طالقانی شمالی
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
اجاره ی آپارتمان150 متری در ارغوان طالقانی شمالی
واحد ۱۳۸ متری واقع در ۱۷ شهریور
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
واحد ۱۳۸ متری واقع در ۱۷ شهریور
واحد۱۰۲ متری در طاقانی جنوبی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره آپارتمان۱۳۸متر امکانات تکمیل خ۱۷شهریور
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره آپارتمان۱۳۸متر امکانات تکمیل خ۱۷شهریور
واحد اپارتمان ۱۵۰ متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره ی خانه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره واحد 120 متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری طالقانی شمالی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن آپارتمان ۱۲۰ متری طالقانی شمالی
ویلا ۱۷۰ متر در خیابان امام ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
ویلا ۱۷۰ متر در خیابان امام ابهر
اجاره واحد180متری درگلشهر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد ۱۴۰ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
واحد ۱۵۰متر واقع در کوچه تختی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد ۱۵۰متر واقع در کوچه تختی
اجاره اپارتمان ۱۲۰ متری کلید نخورده / در معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان کلید نخورده Full امکانات
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان کلید نخورده Full امکانات
اپارتمان ۱۶۰ متری در شهرک ابهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۲۰ متر ۲ خواب / نوساز کلید نخورده / معلم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
۱۲۰ متر ۲ خواب / نوساز کلید نخورده / معلم
آپارتمان ۱۱۰ متری فول امکانات کلید نخورده
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره واحد 180 متری با وردی مجزا تعداد واحد 2
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
120 متر آپارتمانی رهن کامل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
120 متر آپارتمانی رهن کامل
رهن و اجاره آپارتمان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
150 متر رهن کامل دارم
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
150 متر رهن کامل دارم
زیر زمین مسکونی 120 متر منابع طبیعی کوچه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان ۱۵۰ متری طبقه دوم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
بعدی