رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۵۰ متری، در ابهر

واحد ۶۰ متری واقع درطالقانی شمالی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان پنجاه متری کف سرامیک کابینت فلزی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۶۰ متری در طالقانی شمالی کوچه گلهای ۲
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
آپارتمان ۶۰ متری در طالقانی شمالی کوچه گلهای ۲
شناط اپارتمان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
واحد۵۰متری واقع در میدان ازادی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره ی مسکونی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اجاره آپارتمان ۶۰ متری در شریف آباد
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
واحد ۵۵ متری در بلوار ازادگان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش
واحد ۶۰ متری ۳۵ رهن
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
واح ۶۰ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان ۵۷متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اپارتمان 60 متری طالقانی شمالی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اپارتمان 60متری گلسار
ودیعه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان مجتمع مهستان در شهرک بسیجیان
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
اجاره ی واحد همکف در طالقانی شمالی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره ی واحد همکف در طالقانی شمالی
آپارتمان 60متری سروستان
ودیعه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اجاره آپارتمان 80 متری گلسار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
60 متر آپارتمانی در بلوار شهدا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
60 متر آپارتمانی در بلوار شهدا
بعدی