رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، ۹۰ متری، در ابهر

خانه ۹۱ متر در نواب غربی اجاره و رهن در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
خانه ۹۱ متر در نواب غربی اجاره و رهن در ابهر
آپارتمان ۹۰ متر طالقانی شمالی
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
آپارتمان ۹۰ متر طالقانی شمالی
واحد ۹۰ متری واقه در طالقانی شمالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خانه ۹۱ متر نواب غربی اجاره و رهن در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
خانه ۹۱ متر نواب غربی اجاره و رهن در ابهر
واحد ۹۴ متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ۹۳ متری ۲ خواب اجاره و رهن در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
واحد ۹۰ متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
واحد ۹۰ متری
رهن و اجاره آپارتمان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خانه ۹۰ متر اجاره و رهن تمیز در ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
خانه ۹۰ متر اجاره و رهن  تمیز در ابهر
واحد ۱۰۰ متری تر تمیز واقع در بلوار بسیج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
واحد ۱۰۰ متری تر تمیز واقع در بلوار بسیج
واحد ۹۰ متر واقع در طالقانی شمالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
رهن آپارتمان حیاط دار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
واحد ۱۰۰ متری و تر تمیز واقع در بلوار بسیج
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
واحد ۱۰۰ متری  و تر تمیز واقع در بلوار بسیج
اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در خ امام ابهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی