رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... تا ۳۰ متر در ابهر

اجاره مغازه
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مغازه ،30 متری،شناط بالا
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
بحر خیابان اصلی۲۵مترمناسب مشاغل اجاره ورهن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
مغازه ۲۱متری،
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مغازه ۳۰متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۳۰مترولیعصرآرایشگاه.ناخن.مناسب مشاغل اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
12مترمغازه اجاره در17شهریور
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مغازه ۹متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره مغازه ۳۰متری بر خیابان ۱۷شهریور
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
میدان آسیاب۱۱مترمغازه سکوریت مناسب مشاغل اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اول ولیعصر۱۴متراجاره ورهن مناسب مشاغل ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه سه نبش ۲۲ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه سه نبش ۲۲ متر
مغازه دونبش ۲۰مترتقریبا
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه دونبش ۲۰مترتقریبا
اول ولیعصر۱۴متراجاره سکوریت مناسب مشاغل ابهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه اجاره ۳۰ متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه 15متری فردوس
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
ولیعصرمغازه۲۷مترآرایشگاه.ناخن.مناسب مشاغل اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
28متر مغازه شهرک گلسار انتهای خیابان مهستان
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
میدان آسیاب۱۳مترمناسب مشاغل اجاره موقعیت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
اول ولیعصر۱۳مترمناسب مشاغل اجاره ورهن
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
۲۰متر
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ۱۱ متری واقه در خیابان امام مسجد سادات
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
15مترمغازه اجاره درخیابان مطهری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه20متر درجهاد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی