خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار ابریشم

عروس هلندی مولد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
عروس هلندی مولد
کبوترسفید
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
کبوترسفید
نرچمبر جونوری
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
نرچمبر جونوری
دومیه فقط هست نر ۱۱ماهه
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
دومیه فقط هست نر ۱۱ماهه
کفتر و
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
کفتر  و
سه عدد توله سگ بومی
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
کفتر پرشی
۱۶۹,۰۰۰ تومان
دیروز
کفتر پرشی
پمپ هوا(اکسیژن)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پمپ هوا(اکسیژن)
سرور زرد خال مشکی
توافقی
پریروز
سرور  زرد  خال مشکی
سگ ژرمن
توافقی
پریروز
سگ ژرمن
مرغ عشق نر اماده
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ عشق نر اماده
دو عد د بره نر وماده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یه جفت پلاکی به شرط تخم وجوجه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یه جفت پلاکی  به شرط تخم وجوجه
خرگوش اشکی
جهت معاوضه
۳ روز پیش
خرگوش اشکی
کبوتر اصفهانی نر
۷۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کبوتر اصفهانی نر
کبوتر
توافقی
۳ روز پیش
کبوتر
فروش یک عدد ماده گرینچیک بالغ
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
فروش یک عدد ماده گرینچیک بالغ
مرغ و خروس کوشین
توافقی
۵ روز پیش
مرغ و خروس کوشین
کبوتر کله هندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
کبوتر کله هندی
سگ پاپی
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مرغ کپ جهل جیل پاپری جوون آماده براتخم بزاری زیرش
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مرغ کپ جهل جیل پاپری جوون آماده براتخم بزاری زیرش
مرغ لری کپ با جوجه های سلطان با کیفیت و زیبا
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مرغ لری کپ با جوجه های سلطان با کیفیت و زیبا
مرغ گپ لری پاپر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
مرغ گپ  لری پاپر
فروش کوتوله یا معاوضه بارینگ اسپرت پرایدی
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
فروش کوتوله یا معاوضه بارینگ اسپرت پرایدی
بعدی