خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار آبیک

سهره دهن باقی معاوضه با قناری
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سهره دهن باقی معاوضه با قناری
یه جفت مرغ عشق زیبا وتخم غزار
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
یه جفت مرغ عشق زیبا وتخم غزار
کفتر
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کفتر
کفتر
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
کفتر
کبوتر
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر
معاوضه عروس با مینا
۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
معاوضه عروس با مینا
کبوتر پرشی
۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
کبوتر پرشی
مرغ عشق جفت سبز
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مرغ عشق جفت سبز
قناری اوپال نر جوون
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
قناری اوپال نر جوون
پرنده مرغ عشق انگلیسی ماده
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پرنده مرغ عشق انگلیسی ماده
خریدار قناری ماده هستم
توافقی
هفتهٔ پیش
خریدار قناری ماده هستم
مرغ عشق
۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مرغ عشق
فروش کبوتر زیاران
۲۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش کبوتر زیاران
مرغ عشق بشرت تخم
۱۶۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مرغ عشق بشرت تخم
جوجه سهره نر
توافقی
هفتهٔ پیش
جوجه سهره نر
قناری رسمی سوپر پلاک دار
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
قناری رسمی سوپر پلاک دار
جوجه عروس هلندی تازه دونخوروسرلاکی با تغذیه
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
جوجه عروس هلندی تازه دونخوروسرلاکی با  تغذیه
خریدار عروس هلندی و قناری
توافقی
۲ هفته پیش
خریدار عروس هلندی  و قناری
یک جفت قناری فروشی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یک جفت قناری فروشی
یک جفت طوقی هفت رنگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
یک جفت طوقی هفت رنگ
یک جفت فنچ زبرا
توافقی
۲ هفته پیش
یک جفت فنچ زبرا
قرقاول جوان
توافقی
۲ هفته پیش
قرقاول جوان
فروش قناری نر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش قناری نر
عروس هلندی جفت مولد
توافقی
۳ هفته پیش
عروس هلندی جفت مولد
بعدی