خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج ۵۰ متری، در آبیک

اپارتمان ۶۰ متر . مهر قدیم
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۶۰ متری شیک
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
اپارتمان ۶۰ متری شیک
آپارتمان ۶۰ متری تک خواب تمیز و شیک امکانات کامل
توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان ۶۰ متری تک خواب تمیز و شیک امکانات کامل
آپارتمان مهر قدیم
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان ۶۰ متری
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان فروشی
توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان فروشی
آپارتمان ۶۰متری شهرک قدس فاز ۲
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش آپارتمان 60 متری
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش مهر قدیم
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اپارتمان 60 مهر قدیم بلوک 2 واحد 8
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش آپارتمان 60 متری طبقه اول شهرک خرم
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش آپارتمان 60 متری طبقه اول شهرک خرم
**آپارتمان ۶۰متری شهرک قدس بهر۱۶متری**
توافقی
۳ هفته پیش
**آپارتمان ۶۰متری شهرک قدس بهر۱۶متری**
شهرک قدس فاز ۱ شیک وتمیز
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
شهرک قدس فاز ۱ شیک وتمیز
آپارتمان‌۶۰متری‌فاز‌۲‌قدس
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شیک شهرک خرم
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شیک شهرک خرم
آپارتمان. 60متر. فروشی
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان نقلی شهرک قدس فاز ۳
توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان55متری
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شهرک خرم
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شهرک خرم
فروش آپارتمان 60 متری طبقه اول شهرک خرم
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش آپارتمان 60 متری طبقه اول شهرک خرم
فروش آپارتمان شیک در مهر قدیم
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شهرک خرم خوش نقشه
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شهرک خرم  خوش نقشه
اپارتمان ۶۰ متری شهرک خرم
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اپارتمان ۶۰ متری شهرک خرم
بعدی